1. Home
  2. Enquête
  3. Enquête distributie
  4. Sampleleden via linklijst voor een enquête uitnodigen

Sampleleden via linklijst voor een enquête uitnodigen

Nadat u op de groene knop Uitnodigen van de tegel met een sample (op het distributieoverzicht) heeft geklikt, verschijnt het scherm Distributiekanaal.

Kanaal

In de eerste fase kunt u het kanaal selecteren dat voor de distributie van de enquête moet worden gebruikt.

De volgende distributiemogelijkheden zijn beschikbaar:

  • E-maildistributie
  • SMS-distributie (professional user)
  • Linklijst-distributie

Wanneer u het gewenste distributiekanaal (voor deze procedure: Linklijst-distributie) heeft geselecteerd, wordt de bijbehorende tegel lichtblauw gearceerd en met een vinkteken (in de rechterbovenhoek) gemarkeerd. Hierna kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Filter voorbeeldleden te gaan.

Filter

In de tweede fase kunt u met behulp van een filter leden uit het sample selecteren die in de linklijst moeten worden opgenomen. Op deze wijze kunt u het aantal sampleleden flink reduceren. Het kan immers zijn dat de enquête niet voor alle sampleleden even relevant is.

Bij de verdeling kunnen filters kunnen gebaseerd zijn op:

  • Systeemvelden (System fields), zoals Email en Last Name waarvan de gegevens in het desbetreffende sample zijn opgeslagen.
  • Aangepaste ledenvelden (Custom member fields): Dit zijn de door u gecreëerde extra variabelen in een sample, bv. Function.
Voorbeeld

Met behulp van de dropdown-knop (1) aan het eind van het variabelen-veld, opent u een lijst waaruit u een variabelentype kunt selecteren, bv. Aangepaste ledenvelden (2). Nadat u hierop heeft geklikt, ontvouwt zich een overzicht met alle aanwezige, onderliggende variabelen, bv. Function (3).

Als u deze variabele selecteert, kunt u (een gedeelte van de) functieomschrijving, bv. Test, opgeven, opdat het systeem de leden met deze functie uit het sample selecteert. Op basis van dit voorbeeld, zullen sampleleden met de functie Test engineer in de linklijst worden geplaatst. Onder aan het scherm wordt het aantal sampleleden aangegeven dat aan de opgegeven filterconditie voldoet.

Om het aantal sampleleden nog verder te reduceren, kunt u op dezelfde wijze nog een filterconditie aanmaken.

Nadat u het gewenste filter heeft ingesteld, kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Verzend te gaan.

Opmerking: Als u geen filter wilt opgeven, kunt u dit scherm overslaan en direct op de knop Volgende klikken.

Verdelen

In de laatste fase kunt u de door ingestelde gegevens controleren en, indien nodig, op de vorige schermen (middels de knop Vorige) aanpassen. Onderaan wordt bij Aantal ontvangers nog het aantal leden aangegeven dat in de linklijst zal worden opgenomen.

Nadat u de gegevens op het scherm heeft gecontroleerd, kunt u rechtsonder aan het scherm op de knop Afronden klikken opdat er op het distributieoverzicht een verdeler met de geregistreerde gegevens van de linklijst-distributie wordt aangemaakt.

Opmerking: Tijdens het genereren van een linklijst wordt voor elk samplelid een persoonlijke link gecreëerd. Afhankelijk van de grootte van het sample, kan dit enige tijd in beslag nemen.

Updated on July 6, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer