Matrix

Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig

Waarvoor dient de functie?

Met een matrixvraag kunt u als het ware meer vragen in één vraag opnemen. Bij een matrixvraag wordt een vraag in de vorm van een tabel gecreëerd, met in elke rij een subvraag. Voorbeeld: Uw deelnemers maken gebruik van diverse diensten van uw bedrijf en u wilt graag weten hoe hij/zij deze diensten beoordelen op een schaal van 1 tot 5. In zo’n geval is een matrixvraag erg handig – met een rij voor iedere dienst. De beoordelingsschaal wordt weergegeven in de vorm van kolommen; deze is voor alle rijen gelijk.

Als u het vakje bij Toelichtingstekst aankruist, verschijnt er een invoervak waarin u een uitleg aan de deelnemers over de bedoeling van de matrixvraag kunt geven. Deze tekst wordt niet in rapportages meegenomen.

Een deelnemer is verplicht één antwoord per rij te selecteren, wanneer het vakje bij Forceer antwoord (verplichte vraag) is aangekruist. Als u verzuimt per subvraag (bv. Service 1) een antwoord te selecteren, verschijnt de melding: ‘Beantwoord deze vraag voordat u doorgaat’ op het scherm.

Opmerking: Voor elke service moet u per rij de beoordeling aangeven. Filters kunnen dan ook het beste voor de te beoordelen services in de rijen worden ingesteld.

Als de optie Rijen randomiseren is geactiveerd, zien de deelnemers de rijen (met bijvoorbeeld de te beoordelen producten of diensten) in gerandomiseerde (willekeurige) volgorde. U kunt dan ook weer bepaalde rijen in een vraag van randomisatie uitsluiten.

Hier geeft u per rij alle producten of diensten op waarvoor een beoordeling moet plaatsvinden, bv. ‘Service 1’, ‘Service 2’. Om een extra rij (subvraag) toe te voegen, klikt u op de knop Rij toevoegen. Voor het verwijderen van een niet-benodigde rij kunt u achteraan op het kruisje (x) klikken.

Alle rijen (subvragen) hebben een uniek variabel achtervoegsel (d.w.z. een unieke variabele waarde); bij elke rij wordt deze waarde met 1 opgehoogd. De eerste rij heeft het variabele achtervoegsel 1, de tweede rij het variabele achtervoegsel 2, enz. Wanneer deze achtervoegsels bij een vraag niet uniek zijn, dan leidt dit ongetwijfeld tot een foutmelding. Om het variabele achtervoegsel van een rij aan te passen, moet u op het ellipsis-teken (3 verticale puntjes) achter de desbetreffende rij klikken.

Om de deelnemer de mogelijkheid te geven zelf een tekst in een rij op te geven, laat u een rij leeg en plaatst u vinkjes bij Tekstinvoer toestaan en Forceer antwoord (verplichte vraag). Bij het invullen van de enquête kan de deelnemer dan zelf bijvoorbeeld een te beoordelen product of dienst opgeven.

Als het randomiseren van rijen is geactiveerd (zie de tab Rijen randomiseren), kunt u voor elke rij bij een matrixvraag aangeven dat deze rij niet moet worden gerandomiseerd (vinkje bij Uitsluiten van randomisatie).

De verschillende rijen kunnen ook van positie worden verplaatst. Dit kunt u met behulp van het celteken doen. Dit teken bevindt zich direct voor de desbetreffende rij. Om de positie van een rij te wijzigen, moet u het celteken selecteren en de desbetreffende rij naar een andere positie verplaatsen, terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt. Zodra u deze linkermuisknop weer loslaat, zal deze rij de geselecteerde, nieuwe positie innemen.

Opmerking: De tekst in de rijen van alle matrixvragen wordt volledig weergegeven, als de deelnemer een enquête invult. Bij het downloaden van een PowerPoint-export op de pagina Activering - Online rapport wordt deze tekst echter afgekapt, indien deze tekst meer dan 50 tekens bevat.

Als de optie Kolommen randomiseren is geactiveerd, zien de deelnemers de kolommen (met bijvoorbeeld de beoordelingscriteria) in gerandomiseerde (willekeurige) volgorde. U kunt dan ook weer bepaalde kolommen in een vraag van randomisatie uitsluiten.

Met behulp van Classificatielabels kunt u twee uiterste waarden opgeven, bv. Slecht en Uitstekend, die van toepassing zijn op bijvoorbeeld de beoordelingscriteria die in de kolommen zijn vastgelegd.

Hier kunt u het vraagtype voor alle rijen van de matrixvraag instellen:

  • Enkelekeuze: De deelnemer kan maximaal één antwoord per rij selecteren. Er kan per rij maar één keuzerondje zijn geselecteerd.
  • Meerkeuze: De deelnemer kan meerdere antwoorden per rij selecteren. Er kunnen per rij meerdere keuzevakjes zijn aangevinkt.
  • Selectielijst: De deelnemer kan maximaal één antwoord per rij selecteren. Deze antwoorden worden in een selectielijst getoond. In het veld Aanwijzing voor antwoordselectie kunt u de selectielijst van een handige aanwijzing voorzien, bv. Maak uw selectie... Deze aanwijzing krijgt de deelnemer bij het bepalen van zijn/haar keuze per rij te zien.
  • Tekst: De deelnemer kan bij meerdere antwoorden per rij tekst invoeren.
  • Sterschaal: De deelnemer kan bijvoorbeeld middels het aantal sterren per rij het kwaliteitsaspect van een product of service aangeven. Bij de Ster keuzes kunt u dan de omschrijvingen voor de hoeveelheid sterren aangeven, bv. 1 ster of slecht, 2 sterren of matig, 3 sterren of redelijk, 4 sterren of goed, 5 sterren of uitstekend.

De omschrijvingen van deze sterkeuzes en de selectiefrequentie van het aantal sterren per rij (product of service) van alle uitgenodigde deelnemers vindt u in het online rapport terug. Bij het downloaden van de ruwe data waarbij de optie Download ruwe data met labels voor vraagteksten en antwoordmogelijkheden is geselecteerd, worden de gedefinieerde sterkeuze-omschrijvingen ook in de kolommen van het Excel-bestand getoond.

Hier geeft u voor alle kolommen van de matrixvraag de diverse beoordelingscriteria op. Dit kunnen cijfers als 1, 2, 3, 4 en 5, maar ook omschrijvingen als ben ik het helemaal niet mee eens, ben ik het niet mee eens, ben ik het ten dele mee eens, ben ik het mee eens, ben ik het volledig mee eens zijn. Om een extra kolom toe te voegen, klikt u op de knop Kolom toevoegen. Voor het verwijderen van een niet-benodigde kolom kunt u achteraan op het kruisje (x) klikken.

Alle kolommen hebben een unieke variabele waarde; bij elke kolom wordt deze waarde met 1 opgehoogd. De eerste kolom heeft de waarde 1, de tweede kolom de waarde 2, enz. Wanneer deze waardes niet uniek zijn, dan leidt dit ongetwijfeld tot een foutmelding. Om de variabele waarde van een kolom aan te passen, moet u op het ellipsis-teken (3 verticale puntjes) achter de desbetreffende kolom klikken.

Om de deelnemer de mogelijkheid te geven zelf een tekst in een kolom op te geven, plaatst u vinkjes bij Tekstinvoer toestaan en Forceer antwoord (verplichte vraag). Bij het invullen van de enquête kan de deelnemer dan zelf bijvoorbeeld een beoordelingscriterium aan een bepaald product of bepaalde dienst in een rij (subvraag) toekennen. Er is geen maximumlengte voor dit tekstveld gedefinieerd, zodat de deelnemer een vrij lang beoordelingscriterium kan opgeven. Bij het Antwoordgegevenstype moet dan de waarde Geen (= Tekst) zijn geselecteerd.

Als u de deelnemer een kleiner tekstveld ter beschikking wilt stellen voor het beoordelen van een product of dienst, dan kunt u het vakje bij Klein tekstinvoerveld (Small text input field) aanvinken. Ook in dit geval kan de deelnemer een tekst van ongelimiteerde lengte in een ietwat kleiner tesktveld invoeren. Dit veld is om visuele redenen aan de programmatuur toegevoegd.

Als u het vakje bij Autocomplete aankruist, van verschijnt er een tekstvak waarin u specifieke informatie kunt opgeven, bv. de diverse beoordelingscriteria voor de kolom 5 sterren. Per regel kan één autocomplete-waarde worden gedefinieerd (zie bovenstaande afbeelding). Dit stelt de deelnemer in staat een voorgedefinieerd beoordelingscriterium te kiezen. Voorwaarde is dat bij Antwoordgegevenstype de waarde Waarden vermeld in autocomplete is geselecteerd.

Bij het beantwoorden van de betreffende subvraag (met product of dienst) kan de deelnemer het gewenste criterium op eenvoudige wijze uit de open te klappen lijst selecteren.

Nadat u op de knop Kolomgroep toevoegen hebt geklikt, wordt in de enquête naast de bestaande kolomgroep met een x-aantal kolommen een nieuwe kolomgroep toegevoegd. Op deze wijze wordt er een multimatrixvraag gecreëerd. Aan elke kolomgroep kan een specifieke omschrijving en een ander vraagtype worden toegekend. U kunt bijvoorbeeld van een extra kolomgroep gebruik maken, als u de deelnemer attributen van diverse leveranciers/fabrikanten tegelijk wilt laten beoordelen.

Als u een specifiek woord in uw enquête van een aanwijzing of toelichting wilt voorzien, kunt u een tooltip op het RTE-venster aanmaken. Hiervoor moet u in het desbetreffende tekstvak klikken en de RTF-editor selecteren.

Updated on April 16, 2024
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer