Maximumaantal enquêtedeelnemers instellen

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Stel, u wilt een maximumaantal deelnemers van 50 voor een enquête instellen. Zodra 50 deelnemers de enquête hebben voltooid, zullen alle daaropvolgende deelnemers bij het activeren van de enquêtelink een dankbericht ontvangen. Ze zullen dan NIET meer aan de enquête kunnen meedoen.

Use case en hoe in te stellen?

Voorafgaand aan de enquête met de vragen en de bijbehorende antwoorden, moet u de volgende vraagtypes in de enquête opnemen: een Waardetoewijzing & een Doorsturen naar URL-element.

Bij de waardetoewijzing moeten de volgende gegevens worden vastgelegd:

  • Een variabele naam (bv. Counter) met als datatype de waarde Geheel getal.
  • De functie voor het berekenen van het aantal interviews dat aan de gedefinieerde voorwaarde voldoet. Het gaat om de functie: countInterviews(survey.State==’Completed’). Middels deze functie wordt het aantal voltooide interviews geteld en in de variabele Counter geregistreerd.

Bij het Doorsturen naar URL-element moeten de volgende gegevens worden ingesteld:

  1. De status die het interview (de enquête) zal krijgen, zodra een deelnemer bij het activeren van de enquêtelink de ingestelde limiet, bijv. 50 voltooide enquêtes, overschrijdt. De status moet op Screenout worden gezet.
  2. De optie Doorsturen naar bedankpagina.
  3. De tekst die een deelnemer te zien krijgt, wanneer hij/zij niet meer aan de enquête kan deelnemen omdat het ingestelde maximumaantal deelnemers is overschreden. Bijvoorbeeld, “Dank u voor uw bereidheid om deel te nemen. Helaas kunt u niet deelnemen aan deze enquête omdat het maximum aantal deelnemers is bereikt”. Hierna kunt u eventueel de tellerwaarde in de tekst opnemen. Met behulp van de placeholder – hier: {{custom.Counter}} – zal een deelnemer op de aangegeven positie in de tekst het ingestelde maximumaantal voltooide enquêtes zien.
  4. De knop Filter toevoegen stelt u in staat een venster te activeren waarop de volgende gegevens kunnen worden vastgelegd:
    • Toon dit element
    • als – Aangepaste variabele – Counter (naam van de variabele) – >= (groter dan of gelijk aan) – 50 (het maximumaantal voltooide enquêtes)

Om het filter vast te leggen, moet u op de groene knop Opslaan klikken. Nadat u de enquête heeft gepubliceerd, kan de desbetreffende enquête door het door u ingestelde maximumaantal deelnemers worden ingevuld.

Updated on November 17, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer