1. Home
  2. Enquête
  3. Enquête maken
  4. Vraagtypen
  5. Meerkeuze
  6. Minimum en maximum bij meerkeuzevraag instellen

Minimum en maximum bij meerkeuzevraag instellen

Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig

Waarvoor dient de functie?

Als u een minimum en/of maximum bij de antwoordopties van een meerkeuzevraag wilt instellen, kunt u dat op twee manieren doen:

Instelling Minimum en maximum

Wanneer u de instelling Minimum en maximum heeft aangekruist, worden er twee extra velden getoond: Minimaal geselecteerde keuzes en Maximaal geselecteerde keuzes. Deze velden stellen u in staat het aantal door de deelnemer te selecteren antwoordopties uit de vraag te begrenzen. Stel, u selecteert hier een minimumwaarde van 2 en een maximumwaarde 4, dan kan de deelnemer bij het vullen van de desbetreffende enquête niet minder dan 2 EN niet meer dan 4 antwoordopties (hier: steden) selecteren. Doet hij/zij dit toch, dan verschijnt er een foutmelding die de deelnemer erop attendeert het door hem/haar geselecteerde aantal antwoordopties aan het gedefinieerde minimum/maximum aan te passen, zodat hij/zij de enquête verder kan invullen.

Opmerking: De tekst van deze foutmelding kan niet door u worden aangepast.

Validatie (professional user)

U heeft ook de mogelijkheid om voor een meerkeuzevraag een validatie in te stellen; u kunt de instelling Minimum en maximum dan buiten beschouwing laten. In dit geval zult u, nadat u de matrixvraag inclusief bijbehorende antwoordopties heeft aangemaakt, een validatie-element onder de matrixvraag in de enquête moeten opnemen.

Nadat u dit validatie-element aan de enquête heeft toegevoegd, kunt u rechts de tekst van de foutmelding in het tekstvak (1) opgeven. Hierna kunt u op de knop Voorwaarde(n) bewerken (2) klikken om het minimum- en maximumaantal door de deelnemer te selecteren antwoordopties uit de vraag aan te geven, bv.

Uit de bovenstaande afbeelding kunt u afleiden dat de door u gecreëerde foutmelding NIET wordt getoond (= Verberg dit validatiebericht)

  • Als – Vraag – q1 – Aantal geselecteerde opties – groter dan of gelijk aan – 2
  • En – Vraag – q1 – Aantal geselecteerde opties – kleiner dan of gelijk aan – 4

In dit geval kan een deelnemer bij het vullen van de desbetreffende enquête niet minder dan 2 EN niet meer dan 4 antwoordopties (hier: steden) selecteren. Doet hij/zij dit toch, dan verschijnt er een foutmelding die de deelnemer erop attendeert het door hem/haar geselecteerde aantal antwoordopties aan het bij het filter ingestelde minimum/maximum aan te passen, zodat hij/zij de enquête verder kan invullen. Het betreft hier de foutmelding die u in het tekstvak Foutmelding (Error message) heeft vastgelegd.

Het validatie-element ziet er in de enquête (links op het scherm) ongeveer als volgt uit:

Updated on November 16, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer