Meerkeuze

Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig

Waarvoor dient de functie?

Bij het vraagtype Meerkeuze kan de respondent één of meerdere antwoorden uit de voorgedefinieerde antwoordmogelijkheden kiezen. Deze vraagvorm kan onder meer bij het afvinken van taken op een to-do-lijst worden gebruikt. De verschillende antwoordopties bij een vraag worden middels rechthoekige selectieknoppen weergegeven.

Een meerkeuzevraag kan van een toelichtingstekst (hint text) worden voorzien. Als u het vakje bij Toelichtingstekst aankruist, verschijnt er een invoervak waarin u een uitleg aan de respondenten over de bedoeling van de vraag kunt geven. De toelichtingstekst wordt niet in rapportages meegenomen.

Een respondent is verplicht een antwoord uit de opties te selecteren, wanneer het vakje bij Forceer antwoord (verplichte vraag) is aangekruist. Als u verzuimt de desbetreffende vraag te beantwoorden, verschijnt de melding ‘Beantwoord deze vraag voordat u doorgaat’ op het scherm.

Indien Antwoordopties randomiseren wordt aangekruist, dan worden alle antwoordopties bij een vraag in een willekeurige volgorde aan de respondent getoond. Dit houdt in dat de antwoordvolgorde van respondent tot respondent kan variëren. De respondent ziet echter zelf niet dat de antwoorden zijn gerandomiseerd.

Wanneer u het vakje bij Minimum en maximum aankruist, verschijnen er twee extra velden: Minimaal geselecteerde keuzes en Maximaal geselecteerde keuzes. Deze velden stellen u in staat het aantal door de deelnemer te selecteren antwoordopties uit de vraag te begrenzen. Stel, u selecteert een minimum van 2 en een maximum van 4, dan kan de deelnemer bij het vullen van de desbetreffende enquête niet minder dan 2 EN niet meer dan 4 antwoordopties selecteren. Voor meer informatie, zie het topic Minimum en maximum bij meerkeuzevraag instellen.

Rangschikking

De indelingsopties bieden u de mogelijkheid de antwoordopties in één enkele kolom (onder elkaar) of in meerdere kolommen op te stellen. Als u meerdere kolommen gebruikt, is het aantal kolommen afhankelijk van de schermbreedte en het aantal antwoordopties voor de desbetreffende vraag.

Antwoordmogelijkheden

Hier geeft u per regel alle antwoordopties voor de gestelde vraag op, bv. ‘Londen’, ‘Parijs’, ‘Madrid’. Standaard kunt u 7 antwoordopties voor een vraag opgeven. Om een extra antwoordoptie toe te voegen, klikt u op de knop Antwoordoptie toevoegen. Voor het verwijderen van één of meer niet-benodigde antwoordopties kunt u op het kruisje (x) achter de desbetreffende opties klikken.

Alle antwoordopties hebben een unieke numerieke waarde (variabel achtervoegsel); bij elke antwoordoptie wordt deze waarde met 1 opgehoogd. De eerste antwoordoptie heeft de waarde 1, de tweede antwoordoptie de waarde 2, enz. Wanneer deze waardes bij een vraag niet uniek zijn, dan leidt dit ongetwijfeld tot een foutmelding. Om de numerieke waarde van een antwoordoptie aan te passen, moet u op het ellipsis-teken (3 verticale puntjes) achter de desbetreffende optie klikken. Als het randomiseren is geactiveerd (zie boven), kunt u voor elke antwoordoptie bij een vraag aangeven dat deze optie niet moet worden gerandomiseerd (vinkje bij Uitsluiten van randomisatie).

Wanneer voor een bepaalde antwoordoptie (bv. Bern) het vakje bij ‘Uitsluitend’ is aangekruist, dan worden alle andere antwoordopties bij de desbetreffende vraag uitgevinkt. Een respondent kan, als hij/zij bovengenoemde antwoordoptie heeft geselecteerd, nog niet een andere antwoordoptie (bv. Madrid) bij deze vraag selecteren. Opmerking: de optie ‘Niet van toepassing’ (N/A) is altijd exclusief.

Om de respondent de mogelijkheid te geven zelf een antwoordoptie (hier: stad) op te geven, laat u een regel leeg en plaatst u vinkjes bij Tekstinvoer toestaan en Forceer antwoord (verplichte vraag). Bij het invullen van de enquête kan de respondent dan een antwoordoptie (hier: een stad naar keuze) opgeven. Hij/Zij kan daarnaast nog steeds een selectie uit de voorgedefinieerde antwoordopties maken.

De verschillende antwoordopties kunnen ook van positie worden verplaatst. Dit kunt u met behulp van het celteken doen. Dit teken bevindt zich direct voor de desbetreffende antwoordoptie. Om de positie van een antwoordoptie te wijzigen, moet u het celteken selecteren en de desbetreffende antwoordoptie naar een andere positie verplaatsen, terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt. Zodra u deze linkermuisknop weer loslaat, zal deze antwoordoptie de geselecteerde, nieuwe positie innemen.

Validatie instellen

Als u het aantal antwoordopties dat door de respondent geselecteerd kan worden, wilt beperken tot drie, dan moet u onder de meerkeuzevraag een validatie-element in de enquête opnemen. De bovenstaande afbeelding verschijnt, nadat u op de knop Voorwaarde(n) bewerken heeft geklikt. De respondent zal max. 3 antwoordopties (steden) kunnen selecteren, nadat u de volgende gegevens heeft vastgelegd:

  • Verberg dit validatiebericht
  • Als – Vraag – q1 Welke … – Aantal geselecteerde opties – kleiner dan of gelijk aan – 3
Updated on November 16, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer