1. Home
  2. Enquête
  3. Enquête maken
  4. Meertalige enquêtes: zo werkt dat

Meertalige enquêtes: zo werkt dat

Als u een enquête in meerdere talen tegelijk wil houden, dan kunt u een meertalige enquête maken. U hoeft de enquête dan maar één keer te maken, met alle instellingen. Daarna kunt u de tekst vertalen. Het beste is om de hele enquête-inhoud eerst te maken in één taal, en dan andere talen toe te voegen. Tot slot voert u de vertaalde inhoud in.


Werken met verschillende talen
language options

Als u een nieuwe enquête aanmaakt, moet u de default taal (standaard taal) aangeven. Deze instelling vindt u in Opbouwen en Design van uw enquête (Opstellen en Vormgeven). U kunt in de enquête-eigenschappen andere talen toevoegen. Bovendien kunt u, als u meerdere talen aangegeven heeft, de default taal van uw enquête wijzigen.

Taal toevoegen

Klik op Taal toevoegen (Add Language) om een nieuwe taal toe te voegen. Kies de gewenste taal en bevestig uw selectie door het vakje aan te vinken.

Belangrijke info: Als u een taal toevoegt, worden alle button-labels, validatiemeldingen en de bedankpaginatekst voorgedefinieerd. 

Taal verwijderen

U kunt een taal verwijderen door te klikken op de prullenbak, rechts naast de gespecificeerde taal.

Default taal instellen

Klik op het keuzerondje links naast de taal die u wilt instellen als default taal voor uw meertalige enquête. Bij Opbouwen en Design wordt uw enquête-inhoud weergegeven in deze taal.

Vertaling van enquête-inhoud invoeren

translate button multilingual survey

Als er twee of meer enquêtetalen ingesteld zijn, verschijnt een nieuwe knop, Enquête vertalen (Translate Survey). Klik op Enquête vertalen om de enquête-inhoud in te voeren in alle talen van uw talenlijst. Na het openen van het inputveld selecteert u de enquête-inhoud die u vertalen wil (boven) en onder geeft u aan met welke twee talen u nu wilt werken.
Klik in Enquête vertalen op de X rechtsboven om terug te gaan naar het vorige scherm.

 

translation mask

Import/export van vertaalbestanden

translation import and export for multilingual survey

Door klikken op een van de symbolen rechtsboven kunt u een vertaalbestand van de enquête downloaden of uploaden.

Het bestand kan er zo uitzien:

excel file example

Onder de taalcode in de eerste rij staan alle vertaalde teksten bij ieder element in de taal die ingesteld is voor de eerste rij.

Als een veld leeg is, ontbreekt de vertaling.

Zoals u kunt zien op de screenshot, zijn alle speciale tekens gecodeerd en wordt de html getoond. Als u een vertaling toevoegt aan de Excel-file, doe dat dan inclusief de html.

Speciale tekens hoeven niet gecodeerd te worden, want ze worden automatisch gecodeerd tijdens het upload-proces.

U kunt ook nieuwe talen toevoegen aan de enquête door een nieuwe kolom toe te voegen aan het bestand en een taalcode in de eerste rij te zetten. Als de import voltooid is, wordt de nieuwe taal toegevoegd aan de enquête.


 

Belangrijke info: De cellen met de grijze letters mogen niet gewijzigd worden, want deze definiëren het element bij de import van het bestand in uw meertalige enquête.

Updated on december 31, 2019

Was this article helpful?

Related Articles