1. Home
 2. Release Notes
 3. Mei 2016 Release

Mei 2016 Release

Contents

Nieuw

 • Zelfgemaakte validaties: gebruikers kunnen nu zelfgemaakte validaties inbouwen in de vragenlijst, op basis van de gegeven antwoorden. Wanneer er niet aan de ingegeven voorwaarden wordt voldaan, zullen de respondenten een foutmelding zien en kunnen zij niet verder met de enquête tot ze wel aan de voorwaarden voldoen. De condities voor validaties werken op dezelfde wijze als condities voor filters. De foutmelding wordt alleen getoond wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.
 • Berekeningen in filtervoorwaarden: u kunt complexe condities invoeren die gebaseerd zijn op vragenlijst-, panel- en URL-variabelen. De volgende rekenkundige operatoren worden ondersteund:
  • Optellen (+)
  • Aftrekken (-)
  • Vermenigvuldigen (*)
  • Verdelen (/)
 • Vraagtype ‘e-mail’: de gebruiker kan het vraagtype ‘e-mail’ toevoegen aan de vragenlijst. De invoer van de respondent wordt hierop gevalideerd.
 • Verzenden met linklijst: een nieuwe manier om je vragenlijst te versturen. Een lijst met unieke links voor een vragenlijst kan gegenereerd worden voor een specifiek panel en buiten Survalyzer om verstuurd worden door de gebruiker. 
 • Extra instelling voor het verzamelen van respondentgegevens: op project-niveau is het mogelijk om het al dan niet opslaan van respondentgegevens als IP-adres en user agent info toe te staan.
 • Server-validatie bij de invoer van respondenten. Het antwoord dat de respondent invoer wordt tevens door de server gecontroleerd.

Aangepast

 • Responsestatistieken zijn verbeterd: informatie over responsstatistieken is nu consistent op de distributiepagina en de analyse-pagina, en in de exports en rapportages. Er worden drie soorten responsstatussen gehanteerd:
  • Niet beantwoord: respondent heeft de link niet geopend.
  • Wordt aan gewerkt: respondent is begonnen met de enquête maar heeft deze nog niet afgerond.
  • Voltooid: respondent heeft de enquête volledig afgerond.
 • Het codeboek in de Excelexport is uitgebreid: in deze versie wordt in de kolom ‘Question’ de daadwerkelijke vraagtekst getoond. Ook zijn er twee kolommen toegevoegd: ‘Row’ en ‘Choice/Column’ .
Updated on september 3, 2019

Was this article helpful?

Related Articles