1. Home
  2. Administration
  3. Nieuwe workspace toevoegen

Nieuwe workspace toevoegen

Om de workspaces van uw organisatie te zien, hoeft u alleen maar de workspace-informatiepagina te openen. Op het scherm dat dan verschijnt, worden alle reeds bestaande workspaces afgebeeld. Workspaces zijn te vergelijken met werkmappen waarin gebruikers van uw organisatie enquêtes (onderzoeken) kunnen houden en nieuwe enquêtes (vragenlijsten) kunnen toevoegen. Met workspace-management kunt u rechten toekennen, zodat niet iedere workspace door iedere gebruiker kan worden geopend.

Als u gebruikmaakt van workspacegroepen, dan moeten deze van tevoren worden aangemaakt. Workspacegroepen kunnen als een extra hiërarchisch niveau in de gegevensstructuur van Survalyzer NG worden aangebracht. Zij worden voornamelijk door grote organisaties gebruikt. Binnen elke workspacegroep (bv. Ops) ziet u een overzicht van de beschikbare workspaces.

De volgende gegevens worden voor elke workspace getoond:

  • de vastgelegde naam,
  • het aantal gebruikers dat daartoe toegang heeft,
  • het aantal enquêtes dat zich momenteel in deze workspace bevindt.

Nieuwe workspace toevoegen

Om een nieuwe workspace aan te maken, moet u op de knop VOEG WORKSPACE TOE (ADD WORKSPACE) klikken, een naam in het verschijnende venster opgeven en de knop Aanmaken selecteren.

Naam workspace

Deze naam wordt door alle gebruikers gezien die tot meer dan één workspace toegang hebben.

Workspacegroep

Dit veld geeft de workspacegroep aan waaronder de bovengenoemde workspace is aangemaakt. Als u deze workspace naar een andere workspacegroep wilt verplaatsen, kunt u deze uit de keuzelijst selecteren.

Standaard enquête-indeling

Dit veld stelt u in staat de standaard enquêtelay-out voor alle enquêtes van deze workspace te selecteren. Deze enquêtes zullen dan worden opgebouwd volgens de geselecteerde enquêtelay-out. U kunt eventueel een andere enquêtelay-out voor een enquête op de pagina Vormgeving selecteren, mits er meer enquêtelay-outs beschikbaar zijn.

Overnemen van accountconfiguratie

  • Indien ‘Ja’, dan zullen de bewaarinstellingen van de enquêtegegevens worden overgenomen van de pagina Accountbeheer.
  • Indien ‘Nee’, dan moet u het aantal dagen opgeven dat de enquêtegegevens in de database zullen worden bewaard, nadat de bewaartermijn voor gesloten enquêtegegevens is verstreken (= Aan) OF nadat de desbetreffende enquêtegegevens handmatig van het overzicht zijn verwijderd (= Uit).

De bovenstaande afbeelding laat zien dat de gegevens van gesloten enquêtes na 30 dagen zullen worden verwijderd. Zodra deze gegevens van het overzicht zijn gehaald, zullen ze nog in de database voor een periode van 90 opeenvolgende dagen worden bewaard.

Minimumaantal interviews rapporteren / exporteren

Indien ‘Ja’, dan kunt u het minimumaantal interviews opgeven dat benodigd is om gegevens te analyseren.

Schakel functies uit

Toegang tot interviewlinks van respondenten

Indien aangevinkt, dan zal de functie Download interviewlinks niet voor de leden van het sample beschikbaar zijn, zie het menu Samples. U zult deze functionaliteit voornamelijk gebruiken om na te gaan welke vragenlijsten door de desbetreffende sample-leden zijn ingevuld.

Ruwe gegevensexport

Indien aangevinkt, dan zullen de ruwe enquêtegegevens niet naar Excel- of SPSS-formaat kunnen worden gedownload m.b.v. de knop Download ruwe data (zie het menu Analyseren).

Linklijst distributeur

Indien aangevinkt, dan kunnen de respondenten niet middels een distributieprocedure via linklijst voor het invullen van enquêtes worden uitgenodigd, zie het menu Distributie.

Export van bounces

Indien aangevinkt, dan kunt u de bounce-statistieken niet downloaden, in een golf onder het veld Distributielogboek (zie het menu Distributie). Voor meer informatie kunt u de informatie in het onderwerp Deliverability of e-mails raadplegen.

Uitsluiten van export van ruwe gegevens

Als u één van de deelnemersvelden aanvinkt, bv. Deelnemer-ID, First Name & Last Name, dan worden deze gegevens niet in de Excel Export- en SPSS-rapportages opgenomen. Dit geldt ook voor de systeemvelden.

Toon interviewlink

Indien aangevinkt, dan worden de links waarmee de deelnemers voor het invullen van de enquête worden uitgenodigd, niet in de Excel Export- en SPSS-rapportages opgenomen.

Persoonlijke interviewlink

Indien aangevinkt, dan worden de links die voor het tonen van de enquêteantwoorden van de deelnemers worden gebruikt, niet in de Excel Export- en SPSS-rapportages opgenomen.

Interview-ID

Indien aangevinkt, dan worden de unieke identificatienummers van alle afzonderlijke enquêtes niet in de Excel Export- en SPSS-rapportages opgenomen.

Uitsluiten van gegevensverzameling

U kunt voor elk van de weergegeven elementen (bv. IP-adres) aangeven of de desbetreffende gegevens niet in de exportbestanden te zien moeten zijn.

Nadat u de gegevens van de nieuwe workspace heeft ingevoerd of nadat u de gegevens van een reeds aanwezige workspace heeft aangepast, moet u op de knop Opslaan klikken. Zo niet, dan gaan de ingevoerde of aangepaste gegevens verloren.

Updated on december 21, 2020

Was this article helpful?

Related Articles