Open vraag

Een open vraag stelt deelnemers in staat een tekstreactie in een bijbehorend tekstvak op te geven. Open vragen worden voornamelijk gebruikt om kwalitatieve informatie over elk willekeurig onderwerp te krijgen en gegeven antwoorden verder uit te diepen en te verduidelijken.

Open vragen kunnen in drie verschillende formaten worden opgesteld: Klein, Medium of Groot.

Opmerking: Er wordt over het algemeen geen limiet aan de lengte van een open vraag gesteld. De enige beperking is in Excel. De tekst van een cel wordt hier na 32.767 tekens afgesneden. Als u de gegevens via een API downloadt, is er geen beperking.

Als u het vakje bij Toelichtingstekst aankruist, verschijnt er een invoervak waarin u een gedetailleerde uitleg aan de deelnemers over de bedoeling van de vraag kunt geven. De toelichtingstekst wordt niet in rapportages meegenomen.

Een deelnemer moet de gevraagde informatie opgeven, wanneer het vakje bij Forceer antwoord (verplichte vraag) is aangekruist. Als hij/zij verzuimt de desbetreffende vraag te beantwoorden, verschijnt de melding ‘Beantwoord deze vraag voordat u doorgaat’ op het scherm.

Het formaat Klein wordt gebruikt om gegevens als een viercijferig jaar of de leeftijd van de deelnemer vast te leggen.

Het formaat Medium wordt gebruikt om volledige namen of e-mailadressen vast te leggen.

Het formaat Groot wordt gebruikt bij typische feedbackvragen, d.w.z. vragen die erop gericht zijn u van gedetailleerde, waardevolle informatie te voorzien.

Opmerking: Er is geen limiet op het maximumaantal tekens dat kan worden ingevoerd.

Als u het vakje bij Autocomplete aankruist, van verschijnt er een tekstvak waarin u specifieke informatie kunt opgeven, bv. een combinatie van stad & land. Per regel kan één autocomplete waarde worden gedefinieerd. Dit bijvoorbeeld stelt de deelnemer in staat de correcte locatie te kiezen. Bij het beantwoorden van de betreffende vraag hoeft de deelnemer alleen maar een beperkt aantal tekens in te voeren, bv. ha. De tool zal dan de locaties tonen waarin deze tekens voorkomen, waardoor de deelnemer de exacte locatie op eenvoudige wijze kan selecteren.

Een open vraag kan met de volgende criteria worden gevalideerd:

Geheel getal

De deelnemer mag alleen een geheel getal opgeven dat tussen de hier gespecificeerde minimum- en maximumwaarde ligt. Stel dat er een minimumleeftijd van 12 en een maximumleeftijd van 25 is gedefinieerd. De deelnemer zal dan een leeftijd tussen 12 en 25 moeten opgeven.

Gebroken getal

De deelnemer mag alleen een gebroken getal opgeven dat tussen de hier gespecificeerde minimum- en maximumwaarde ligt. Er kunnen maximaal drie decimalen voor zowel de minimum- als de maximumwaarde worden opgegeven (zie bovenstaande afbeelding).

  • Het Engelse of Zwitserse decimaalteken is een punt.
  • Het Duitse, Nederlandse of Franse decimaalteken is een komma.

Bij het aanmaken van een enquête die een open vraag met een gebroken getal (incl. één of meer decimalen) bevat, wordt het te gebruiken decimaalteken bepaald door de taal die bij het profiel is vastgelegd.

Bij het invullen van deze open vraag moet de deelnemer het decimaalteken gebruiken dat voor zijn/haar taal is gedefinieerd.

Stel dat de minimum- en maximumwaarde voor de desbetreffende open vraag respectievelijk 1 en 9,9 zijn. Een deelnemer die een Engelstalige enquête invult, zal dan een waarde tussen 1 en 9.9 moeten opgeven. Een deelnemer die echter een Duitstalige enquête invult, zal een waarde tussen 1 en 9,9 moeten opgeven.

Waarden vermeld in autocomplete

In dit geval kan de deelnemer alleen een selectie maken uit de opgegeven waarden die in het autocomplete tekstvak worden vermeld. Over het algemeen hoeft de deelnemer alleen maar een beperkt aantal tekens in te voeren, bv. ha. De tool zal dan automatisch naar de bijbehorende, volledige waarde zoeken, bv. Hamburg, Duitsland.

Als het vakje bij Placeholder is aangekruist, dan kunt u tekst opgeven die in het invoerveld zal worden getoond, zodra de deelnemer de enquête invult. De hier opgegeven tekst kan door de deelnemer worden overschreven.

Dit veld wordt alleen bij dit vraagtype getoond, als u de Panel ADD-ON functionaliteit heeft aangeschaft.

Als het Wachtwoord veld is aangevinkt, wordt onder het tekstvak van de bijbehorende vraag een veld toegevoegd waarin het wachtwoord kan worden bevestigd. Hiermee logt de deelnemer in op een portal. Het tekstvak kan een omschrijving bevatten zoals "Uw wachtwoord".

Updated on November 11, 2022
Was this article helpful?
Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer