1. Home
  2. Enquête
  3. Enquête maken
  4. Vraagtype-instellingen
  5. Placeholder: Ophalen geselecteerd antwoord in vraag

Placeholder: Ophalen geselecteerd antwoord in vraag

Stel, u wilt een door een deelnemer geselecteerd antwoord in een volgende vraag laten terugkomen, zodat u één of meer vervolgvragen over dit geselecteerde antwoord in de enquête kunt opnemen. Om dit te kunnen inrichten, kunt u van een vraag-placeholder gebruikmaken.

Wanneer u een deelnemer in een enkelekeuzevraag naar zijn/haar favoriete kleur uit een lijst met voorgedefinieerde kleuren vraagt, wilt u wellicht ook weten waarom hij/zij een voorkeur voor die kleur heeft.

U kunt dan bijvoorbeeld een open vraag met een vraag-placeholder in de enquête opnemen waarin de deelnemer zijn/haar keuze kan beargumenteren. Bij het beantwoorden van de enquête komt dan op de positie van deze placeholder de door de deelnemer geselecteerde kleur te staan.

Voor het opnemen van zo’n placeholder in een open vraag gaat u als volgt te werk:

  • Klik rechtsboven het tekstvak op de link met het label RTF-editor om naar het RTE-venster te gaan.
  • Klik op het pictogram Placeholder (1).
  • Klik achtereenvolgens op de driehoekjes voor Questions en Section (2) onder aan het RTE-venster, opdat alle voor de desbetreffende enquête, aangemaakte vraag-variabelen worden getoond, zie rechts in de kolom Placeholder.
  • Positioneer de cursor op de positie in het tekstvak (3) waar de vraag-placeholder moet komen te staan.
  • Klik op de link – in dit voorbeeld {{q1}} (4) – opdat deze placeholder op de aangegeven positie in het tekstvak wordt opgenomen.
  • Klik in de RTF-editor op de knop Opslaan. De vraag-placeholder wordt in de enquête opgenomen.

Voor meer informatie kunt u het artikel Rich Text Editor (RTE) raadplegen.

Ophalen opgegeven antwoord in vraag

Voor het ophalen van een door een deelnemer opgegeven antwoord kunt u min of meer van dezelfde procedure gebruik maken, met dit verschil dat de vraag-placeholder er nu iets anders uitziet.

In plaats van dat een deelnemer zijn/haar favoriete kleur uit een lijst met voorgedefinieerde kleuren moet selecteren, kunt u er ook voor kiezen dat hij/zij deze kleur zelf kan opgeven. Dit kan bijvoorbeeld ook in een enkelekeuzevraag.

Om een deelnemer de mogelijkheid te geven zelf een kleur op te geven, kunt u de desbetreffende rij leeg laten of met een omschrijving als Andere: vullen. Voorwaarde is bovendien dat bij Tekstinvoer toestaan en Forceer antwoord (verplichte vraag) vinkjes worden geplaatst en bij ‘Antwoordgegevenstype’ de waarde Geen is geselecteerd.

Als u nu wilt weten waarom hij/zij een voorkeur voor die kleur heeft, zult u een ietwat afwijkende vraag-placeholder met het attribuut _text in een open vraag moeten gebruiken. Bij het beantwoorden van de enquête komt dan op de positie van deze placeholder de door de deelnemer opgegeven kleur te staan.

Bij een placeholder als {{q3_1_text}} gaat het om de tekst die door een deelnemer bij de eerste antwoordoptie (Waarde: 1) van de vraag (hier: q3) is ingevoerd.

Voor het opnemen van deze placeholder kunt u de hierboven beschreven procedure toepassen. Om deze tekst-placeholder te zien, moet u onder aan het RTE-venster achtereenvolgens op de driehoekjes voor Questions, Section en SingleChoice klikken.

Updated on August 9, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer