1. Home
  2. Sample
  3. Opt-outlijst in Survalyzer

Opt-outlijst in Survalyzer

Een opt-outlijst is een lijst met e-mailadressen en mobiele telefoonnummers van sampleleden, die niet meer voor deelname aan enquêtes mogen worden benaderd. Er worden dus geen uitnodigingen via e-mail of SMS (mobiele telefoonnummer) meer aan de sampleleden verstuurd, die op deze lijst staan. Voordat een enquête-uitnodiging wordt verstuurd, verifieert het systeem altijd of er in het desbetreffende sample e-mailadressen en/of mobiele telefoonnummers op de opt-outlijst staan.

Deelnemers aan een enquête (sampleleden) kunnen handmatig op de opt-outlijst worden geplaatst; ze kunnen zichzelf ook van verdere deelname uitsluiten door in de enquête-uitnodiging op de afmeldingslink (bv. Unsubscribe) te klikken. Op de positie van deze afmeldingslink in de bijbehorende berichtlay-out moet dan wel de placeholder {{member.opt_out_link}} zijn opgenomen. Zodra een deelnemer op deze link klikt, wordt deze op de opt-outlijst geplaatst.

1. Zoek e-mail of telefoonnummer

In dit veld kunt u op e-mailadres of mobiel nummer zoeken. Indien de opt-outlijst vrij lang is, kunt u zo op snelle wijze een bepaald samplelid vinden. Alleen de sampleleden zullen worden getoond waarvan de door u opgegeven combinatie van letters in de e-mail of de door u opgegeven combinatie van getallen in het mobiele nummer (bv. nummer eindigend op 508) voorkomt.

2. Voeg een opt-out-item toe

Met deze knop kunt u een samplelid handmatig op de opt-outlijst plaatsen. Als u hierop klikt, wordt het venster Voeg een opt-out-item toe afgebeeld.

In dit venster kunt u het e-mailadres en/of het mobiele nummer van het desbetreffende samplelid opgeven. Zodra u één of beide gegevens heeft gevuld, kunt u op de groene knop Voeg een opt-out-item toe klikken. Dit samplelid zal direct op de opt-outlijst worden geplaatst en geen uitnodiging meer via e-mail en/of SMS (mobiele telefoonnummer) voor het vullen van een enquête ontvangen.

3. Afmeldingsgegevens exporteren

Als u op deze knop klikt, wordt er een Excel-bestand met alle sampleleden op de opt-outlijst gegenereerd.

  • Het eerste samplelid uit bovenstaande afbeelding heeft bij het ontvangen van de e-mailuitnodiging voor het deelnemen aan de enquête Employee satisfaction survey op de afmeldingsknop in het bericht geklikt.
  • Het tweede en derde samplelid zijn handmatig op de opt-outlijst geplaatst: via Voeg een opt-out-item toe (2) of Afmeldingsgegevens importeren (4).

4. Afmeldingsgegevens importeren

Als u op deze knop klikt, verschijnt het scherm Afmeldingsgegevens importeren vanaf waar u een voorbeeldbestand kunt downloaden waarin alle relevante gegevens voor de opt-out (afmelding) zijn opgenomen. Nadat u op de knop Voorbeeldbestand downloaden heeft geklikt, wordt er een Excel-bestand gedownload die u met gegevens van af te melden sampleleden kunt vullen. Het gaat hier om:

  • E-mailadres van het samplelid die geen enquête-uitnodiging via e-mail meer moet ontvangen
  • Mobiele nummer van het samplelid die geen enquête-uitnodiging via SMS meer moet ontvangen
  • ChannelEmail: vult u hier de waarde 1, dan ontvangt het samplelid geen enquête-uitnodiging via e-mail op het hier gevulde e-mailadres
  • ChannelPhone: vult u hier de waarde 1, dan ontvangt het samplelid geen enquête-uitnodiging via SMS op het hier gevulde mobiele nummer

Wanneer u dit Excel-bestand met de gewenste gegevens van alle af te melden sampleleden heeft gevuld, kunt u dit bestand op elke willekeurige locatie op uw PC opslaan.

Om dit Excel-bestand weer te importeren, moet u onder aan het scherm Afmeldingsgegevens importeren in het grijze vak met de tekst Zet hier elementen neer klikken. U kunt dan het gewenste bestand met de opt-outgegevens op uw PC selecteren. Als u dit heeft gedaan, wordt dit bestand linksonder het grijze vak, maar boven de knop Importeren geplaatst. Onder de naam van dit Excel-bestand treft u in kleine letters de status Geüpload aan.

Door op de knop Importeren te klikken, worden de sampleleden (d.w.z. e-mailadressen en/of mobiele nummers) uit dit bestand aan de opt-outlijst toegevoegd.

5. Afgemeld

Deze kolom laat voor elk samplelid de datum zien waarop hij/zij aan de opt-outlijst is toegevoegd.

6. Opt-outbron

Deze kolom toont de wijze waarop het samplelid op de opt-outlijst is terechtgekomen:

  • via de afmeldingslink in de enquête-uitnodiging (OptOut Link).
  • handmatig toegevoegd (Handmatig); dit kan via de knop Voeg een opt-out-item toe (2) of de knop Afmeldingsgegevens importeren (4).

7. Verwijderen

Als u een samplelid van de opt-outlijst wilt halen, zodat hij/zij weer voor deelname aan enquêtes kan worden uitgenodigd, moet u op dit pictogram en ter bevestiging op de knop Ja klikken.

Updated on december 6, 2021

Was this article helpful?

Related Articles