1. Home
  2. Sample
  3. Opt-outlijst in Survalyzer

Opt-outlijst in Survalyzer

Een opt-outlijst is een lijst met e-mailadressen en mobiele telefoonnummers van sampleleden, die niet meer voor deelname aan enquêtes mogen worden benaderd. Er worden dus geen uitnodigingen via e-mail of SMS (mobiele telefoonnummer) meer aan de sampleleden verstuurd, die op deze lijst staan. Voordat een enquête-uitnodiging wordt verstuurd, verifieert het systeem altijd of er in het desbetreffende sample e-mailadressen en/of mobiele telefoonnummers op de opt-outlijst staan.

Deelnemers aan een enquête (sampleleden) kunnen handmatig op de opt-outlijst worden geplaatst; ze kunnen zichzelf ook van verdere deelname uitsluiten door in de enquête-uitnodiging op de afmeldingslink (bv. Unsubscribe) te klikken. Op de positie van deze afmeldingslink in de bijbehorende berichtlay-out moet dan wel de placeholder {{member.opt_out_link}} zijn opgenomen. Zodra een deelnemer op deze link klikt, wordt deze op de opt-outlijst geplaatst.

1. Zoek e-mail of telefoonnummer

In dit veld kunt u op e-mailadres of mobiel nummer zoeken. Indien de opt-outlijst vrij lang is, kunt u zo op snelle wijze een bepaald samplelid vinden. Alleen de sampleleden zullen worden getoond waarvan de door u opgegeven combinatie van letters in de e-mail of de door u opgegeven combinatie van getallen in het mobiele nummer (bv. nummer eindigend op 508) voorkomt.

2. Voeg een opt-out-item toe

Met deze knop kunt u een samplelid handmatig op de opt-outlijst plaatsen. Als u hierop klikt, wordt het venster Voeg een opt-out-item toe afgebeeld.

In dit venster kunt u het e-mailadres en/of het mobiele nummer van het desbetreffende samplelid opgeven. Zodra u één of beide gegevens heeft gevuld, kunt u op de groene knop Voeg een opt-out-item toe klikken. Dit samplelid zal direct op de opt-outlijst worden geplaatst en geen uitnodiging meer via e-mail en/of SMS (mobiele telefoonnummer) voor het vullen van een enquête ontvangen.

3. Afmeldingsgegevens exporteren

Als u op deze knop klikt, wordt er een Excel-bestand met alle sampleleden op de opt-outlijst gegenereerd.

  • Het eerste samplelid uit bovenstaande afbeelding heeft bij het ontvangen van de e-mailuitnodiging voor het deelnemen aan de enquête Employee satisfaction survey op de afmeldingsknop in het bericht geklikt.
  • Het tweede en derde samplelid zijn handmatig op de opt-outlijst geplaatst: via Voeg een opt-out-item toe (2) of Afmeldingsgegevens importeren (4).

4. Afmeldingsgegevens importeren

Als u op deze knop klikt, verschijnt het scherm Afmeldingsgegevens importeren vanaf waar u een voorbeeldbestand kunt downloaden waarin alle relevante gegevens voor de opt-out (afmelding) zijn opgenomen. Nadat u op de knop Voorbeeldbestand downloaden heeft geklikt, wordt er een Excel-bestand gedownload die u met gegevens van af te melden sampleleden kunt vullen. Het gaat hier om:

  • E-mailadres van het samplelid die geen enquête-uitnodiging via e-mail meer moet ontvangen
  • Mobiele nummer van het samplelid die geen enquête-uitnodiging via SMS meer moet ontvangen
  • ChannelEmail: vult u hier de waarde 1, dan ontvangt het samplelid geen enquête-uitnodiging via e-mail op het hier gevulde e-mailadres
  • ChannelPhone: vult u hier de waarde 1, dan ontvangt het samplelid geen enquête-uitnodiging via SMS op het hier gevulde mobiele nummer

Wanneer u dit Excel-bestand met de gewenste gegevens van alle af te melden sampleleden heeft gevuld, kunt u dit bestand op elke willekeurige locatie op uw PC opslaan.

Om dit Excel-bestand weer te importeren, moet u onder aan het scherm Afmeldingsgegevens importeren in het grijze vak met de tekst Zet hier elementen neer klikken. U kunt dan het gewenste bestand met de opt-outgegevens op uw PC selecteren. Als u dit heeft gedaan, wordt dit bestand linksonder het grijze vak, maar boven de knop Importeren geplaatst. Onder de naam van dit Excel-bestand treft u in kleine letters de status Geüpload aan.

Door op de knop Importeren te klikken, worden de sampleleden (d.w.z. e-mailadressen en/of mobiele nummers) uit dit bestand aan de opt-outlijst toegevoegd.

5. Afgemeld

Deze kolom laat voor elk samplelid de datum zien waarop hij/zij aan de opt-outlijst is toegevoegd.

6. Opt-outbron

Deze kolom toont de wijze waarop het samplelid op de opt-outlijst is terechtgekomen:

  • via de afmeldingslink in de enquête-uitnodiging (OptOut Link).
  • handmatig toegevoegd (Handmatig); dit kan via de knop Voeg een opt-out-item toe (2) of de knop Afmeldingsgegevens importeren (4).

7. Verwijderen

Als u een samplelid van de opt-outlijst wilt halen, zodat hij/zij weer voor deelname aan enquêtes kan worden uitgenodigd, moet u op dit pictogram en ter bevestiging op de knop Ja klikken.

Meer informatie over de werking vindt u in het topic Opt-Out: How does it work in Survalyzer.

Updated on June 24, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer