1. Home
  2. Overige Resources
  3. Tipps & Tricks
  4. Zijn er ‘best practices’ om een enquête te maken?

Zijn er ‘best practices’ om een enquête te maken?

Als u een online-enquête wilt houden, dan zult u altijd een proces met dezelfde stappen moeten volgen – wat de inhoud van uw enquête dan ook mag zijn. In dit artikel geven we een aantal richtlijnen voor het optimale proces om een enquête te maken. De stappen die u moet volgen zijn: programmeren en testen van de enquête, verzamelen van de gegevens en analyseren van die gegevens. In dit artikel komen al deze vier fases van uw enquête aan de orde. U komt te weten waar u extra aandacht aan moet besteden en waar u op moet letten bij de overgang van de ene naar de volgende fase.

Stap 1: Programmeren van de enquête

De eerste stap van uw enquêteproject is het programmeren van uw nieuwe enquête. U gaat een nieuwe vragenlijst creëren en deze vullen met de vragen die u wilt stellen en met andere elementen.

Als uw vragenlijst uitgebreid en complex is, dan kan een indeling in secties een goed idee zijn. Interessant daarbij is dat u ook filters kunt gebruiken op sectieniveau.

Een andere sectie-feature is randomiseren van secties of pagina’s. Of randomiseren van vragen, als u slechts één vraag per pagina heeft.

Activeer uw enquête niet, zolang u in de programmeerfase bent. Tijdens de programmeerfase kunt u wel de preview gebruiken (via het preview-symbool of de algemene enquêtelink), want de preview werkt ook bij niet-geactiveerde enquêtes.

Stap 2: Testen van de enquête

anonymous link of survey

Het is belangrijk om in uw tijdschema voor het maken van de enquête ook ruim tijd in te plannen voor de testfase. Bij een nieuwe enquête duurt het testen vaak even lang als het programmeren. Het is een heel belangrijke stap.

Het doel van de testfase is het opsporen van eventuele problemen – in de vragen, maar ook in routing van de enquête – en vervolgens natuurlijk het oplossen daarvan. Als u problemen pas in een latere fase ontdekt, en u moet ze dan gaan oplossen, is het altijd meer werk!

Het is aan te bevelen om het testen in te delen in twee stappen. De eerste stap is het controleren van de compleetheid en correctheid van de vragen, zowel wat betreft de formulering als de vraagtypes. Alles in orde? Dan komt de tweede stap: het controleren van de routing – dus het controleren van de filters, randomisaties, placeholders, URL-forwardings etc.

Het kan hierbij handig zijn om de terug-knop te gebruiken in de enquête en dan andere antwoorden te geven, in plaats van iedere testsituatie te starten vanaf het begin van de enquête

Over het algemeen kunt u de geprogrammeerde enquête zowel binnen Survalyzer testen als daarbuiten. Als u ingelogd bent op uw Survalyzer Account, kunt u het beste het preview-symbool gebruiken.

Testers die daar geen toegang toe hebben, en dat ook niet moeten hebben, kunnen de algemene enquêtelink gebruiken die u vindt bij Distributie. Let op: zorg dat de enquête wel meerdere malen toegankelijk is voor de testers, maar dat dit straks niet het geval is voor de echte respondenten.

Als u ruwe-gegevens-bestanden wilt analyseren, dan moet u ook de gegenereerde ruwe gegevens controleren nadat de eerste test-vragenlijsten ingevuld zijn. Zolang uw enquête niet geactiveerd is, kunt u variabelenamen en codes nog gemakkelijk aanpassen als voorbereiding op de analyse

Activeer uw enquête niet, zolang u in de testfase bent. Tijdens de testfase kunt u wel de preview gebruiken (via het preview-symbool of de algemene enquêtelink), want de preview werkt ook bij niet-geactiveerde enquêtes.

Stap 3: Gegevens verzamelen

Om te kunnen beginnen met het verzamelen van gegevens, moeten deelnemers uitgenodigd worden. Voor iedere online-enquête kunt de anonieme link (dezelfde link voor alle deelnemers) gebruiken, of u kunt individuele links gebruiken (één afzonderlijke link voor iedere deelnemer). Ook is een combinatie mogelijk van anonieme en persoonlijke links: sommige deelnemers gebruiken de anonieme link, anderen hun individuele link.

Echter, als u individuele links wilt gebruiken, moet u wel eerst een sample creëren. U kunt een sample creëren tijdens de programmeerfase of tijdens de testfase. Meer over het distribueren van enquêtelinks vindt u onder Uitnodigen sample in het topic Distributie van uw enquête: overzicht (beginfase) terug.

Survey settings best practice

Voordat u begint met het verzamelen van gegevens, moet de testfase voltooid zijn. Als u de testfase succesvol afgesloten heeft, kunt u uw enquête klaarzetten door hem te activeren. Als u uw enquête activeert, worden alle testgegevens verwijderd en alle quotatellers worden op 0 gezet. Eerst moet u nu de instellingen voor de terug-knop, meerdere keren deelnemen, einddatum en authenticatie met tokencode controleren. Zodra u dit gedaan heeft, kunt u beginnen met het uitnodigen van deelnemers.

email distributor

Let op: het is essentieel om eerst uw enquête te activeren, en dan pas deelnemers te gaan uitnodigen. In het bijzonder moet u wachten met uitnodigingen met individuele links (ook linklijsten) totdat de enquête geactiveerd is, omdat reeds bestaande individuele links tijdens het activeringsproces ongeldig worden.

Antwoordstatistieken en online rapportages

Op de pagina met het overzicht van onze enquêtes, staat bij alle geactiveerde enquêtes de status ‘On’ (met een groene achtergrond). Rechts van de status-informatie ziet u een getal. Dit geeft aan hoeveel voltooide vragenlijsten er op dat moment zijn. Als u op dit getal klikt, gaat u direct naar de Analyse van de enquête. Daar ziet u de online-rapportage van alle tot dan toe verzamelde gegevens. Verder kunt u Excel-rapportagetabellen, PowerPoint-grafieken, een PDF-rapportage en de ruwe gegevens dowloaden (als XLSX-bestand of als SAV-bestand voor SPSS). Meer detailgegevens over rapportage-opties vindt u in het topic Download basisrapport (Analyseren).

Bij Distributie kunt u klikken op iedere distributielijst in het overzicht links (bijvoorbeeld een uitnodigingsmailing) om de antwoordstatistieken te zien voor deze specifieke distributielijst.

Het is mogelijk om externen (bijvoorbeeld klanten) toegang te geven tot het bekijken van de online rapportages. U hoeft alleen maar op de knop ‘Delen’ te klikken, en u krijgt de inloggegevens.

Waren niet alle fouten opgespoord en gecorrigeerd tijdens de testfase en moet u dus na de activatie nog correcties doen, dan kunt u de enquête in revisie-modus zetten. Dit doet u door op de knop ‘Enquête reviseren’ rechtsboven te klikken. Dit is dezelfde knop waarmee u eerder het activatieproces in gang gezet heeft. Meer informatie over Versies vindt u bij Enquête-status.

Stap 4: Gegevens analyseren

Closing the survey best practice

Zodra de fase van het gegevens verzamelen voltooid is, moet u uw enquête sluiten. U kunt dat doen door te klikken op de knop Enquête sluiten. U kunt ook een einddatum instellen die al verstreken is. Als u de enquête sluit, weet u zeker dat er geen nieuwe gegevens meer verzameld worden, dat u de verzamelde gegevens als definitief kunt beschouwen en dat u kunt starten met de analyse. Meer informatie over rapportages en de opties voor het downloaden van bestanden vindt u in het topic Download basisrapport (Analyseren).

Belangrijke info: Als het verzamelen van gegevens beëindigd is, blijven uw enquêtegegevens bewaard, totdat u ze zelf verwijdert. U kunt uw gegevens nu analyseren wanneer u wil. Als u de verzamelde gegevens uit uw workspace wilt verwijderen, kunt u de hele enquête verwijderen, of de gekoppelde panels (of afzonderlijke panelleden of afzonderlijke enquêtes van panelleden).

Updated on juni 24, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer