1. Home
  2. Overige Resources
  3. Tipps & Tricks
  4. Zijn er ‘best practices’ om een enquête te maken?

Zijn er ‘best practices’ om een enquête te maken?

Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig

Waarvoor dient de functie?

Als u een online-enquête wilt houden, dan zult u altijd een proces met dezelfde stappen moeten volgen – wat de inhoud van uw enquête dan ook mag zijn. In dit topic geven we een aantal richtlijnen voor het opstellen van een enquête. De stappen die u moet volgen zijn: programmeren en testen van de enquête, verzamelen van de gegevens en analyseren van die gegevens. In dit topic komen al deze vier fases van uw enquête aan de orde. U komt te weten waaraan u extra aandacht moet besteden en waarop u moet letten bij de overgang van de ene naar de volgende fase.

Stap 1: Programmeren van de enquête

De eerste stap van uw enquêteproject is het programmeren van uw nieuwe enquête. U gaat een nieuwe vragenlijst creëren en deze vullen met de gewenste vragen en andere elementen.

Als uw vragenlijst uitgebreid en complex is, dan kan een indeling in secties een goed idee zijn. Interessant daarbij is dat u ook filters op sectieniveau kunt instellen.

Een andere sectie-feature is randomiseren van secties of pagina’s. Of randomiseren van vragen, als u slechts één vraag per pagina heeft.

Opmerking: Publiceer uw enquête niet, zolang u in de programmeerfase bent. Tijdens de programmeerfase kunt u wel de preview gebruiken (via het oogsymbool of de algemene enquêtelink op het tabblad ‘Distributie’), want de preview werkt ook bij niet-gepubliceerde enquêtes.

Stap 2: Testen van de enquête

Het is belangrijk om in uw tijdschema voor het maken van de enquête ook ruim tijd in te plannen voor de testfase. Bij een nieuwe enquête duurt het testen vaak even lang als het programmeren. Het is een heel belangrijke stap.

Het doel van de testfase is het opsporen van eventuele problemen – in de vragen, maar ook in routing van de enquête – en vervolgens natuurlijk het oplossen daarvan. Als u problemen pas in een latere fase ontdekt en u moet ze dan gaan oplossen, is het altijd meer werk!

Het is aan te bevelen om het testen in te delen in twee stappen. De eerste stap is het controleren van de compleetheid en correctheid van de vragen, zowel wat de formulering als de vraagtypes betreft. Alles in orde? Dan komt de tweede stap: het controleren van de routing – dus het controleren van de filters, randomisaties, placeholders, URL-doorsturingen, etc. Het kan hierbij handig zijn om de knop Vorige in de enquête te gebruiken en dan andere antwoorden te geven, in plaats van iedere testsituatie vanaf het begin van de enquête te starten.

Over het algemeen kunt u de geprogrammeerde enquête zowel binnen Survalyzer als daarbuiten testen. Als u ingelogd bent op uw Survalyzer account, kunt u het beste het oogsymbool (previewsymbool) gebruiken. Testers die daartoe geen toegang hebben en dat ook niet moeten hebben, kunnen de algemene enquêtelink gebruiken die u zich op het tabblad Distributie bevindt.

Als u bestanden met ruwe data wilt analyseren, dan moet u ook de gegenereerde ruwe data controleren, nadat de eerste testvragenlijsten zijn gevuld. Zolang uw enquête niet is gepubliceerd, kunt u variabelen en codes nog gemakkelijk aanpassen als voorbereiding op de analyse.

Opmerking: Publiceer uw enquête niet, zolang u in de testfase bent. Tijdens de testfase kunt u wel de preview gebruiken (via het oogsymbool of de algemene enquêtelink op het tabblad ‘Distributie’), want de preview werkt ook bij niet-gepubliceerde enquêtes.

Stap 3: Gegevens verzamelen

Om te kunnen beginnen met het verzamelen van gegevens, moeten deelnemers uitgenodigd worden. Voor iedere online-enquête kunt u de anonieme link (dezelfde link voor alle deelnemers) of persoonlijke links (één afzonderlijke link per deelnemer) gebruiken. Ook is een combinatie mogelijk van anonieme en persoonlijke links: sommige deelnemers gebruiken de anonieme link, anderen de persoonlijke link.

Als u persoonlijke links wilt gebruiken, moet u eerst een sample creëren. U kunt een sample tijdens de programmeer- of testfase creëren. Meer over het distribueren van enquêtelinks vindt u onder Uitnodigen sample in het topic Distributie van uw enquête: overzicht (beginfase) terug.

Voordat u begint met het verzamelen van gegevens, moet de testfase zijn voltooid. Als u de testfase succesvol heeft afgesloten, kunt u uw enquête klaarzetten door deze te publiceren. Als u uw enquête publiceert, worden alle testgegevens verwijderd en alle tellers op 0 gezet. Controleer nu eerst de Interview-instellingen (bijv. de Terug-knop, de Sectievolgorde) en de Toegangscontrole-instellingen (Meerdere keren invullen toestaan, Einddatum en Activeer codeverificatie). Zodra u dit heeft gedaan, kunt u beginnen met het uitnodigen van deelnemers.

Opmerking: Het is essentieel om eerst uw enquête te publiceren en dan pas deelnemers te gaan uitnodigen. U moet met het uitnodigen met persoonlijke links (ook linklijsten) wachten, totdat de enquête is gepubliceerd. Dit komt doordat reeds bestaande persoonlijke links tijdens het publicatieproces ongeldig worden.

Antwoordstatistieken en online rapportages

Op de pagina met het enquêteoverzicht vindt u bij alle gepubliceerde enquêtes de status Aan (tegen een groene achtergrond). Rechts van de statusinformatie ziet u een getal. Dit geeft het aantal voltooide vragenlijsten op dat moment aan. Als u op dit getal klikt, gaat u direct naar de analyse van de enquête. Daar vindt u onder meer de online-rapportage van alle tot dan toe verzamelde gegevens terug. Verder kunt u ook Excel-, PowerPoint- en PDF-rapportages opvragen en ruwe data downloaden (als XLSX-bestand voor Excel of als SAV-bestand voor SPSS). Meer detailgegevens over rapportage-opties vindt u in het topic Download basisrapport (Analyseren).

Op het tabblad Distributie kunt u links in het overzicht op iedere verdeler (distributielijst), bijv. een uitnodigingsmailing, klikken om de bijbehorende antwoordstatistieken te zien.

Het is mogelijk om externen (bijv. klanten) toegang te geven tot het bekijken van de online rapportage. Dit doet u door hun de rapportagelink te sturen, die bij het maken van een basisrapport in stap 4 Activering wordt getoond.

Indien niet alle fouten tijdens de testfase zijn opgespoord en gecorrigeerd en moet u na de publicatie nog correcties verrichten, dan kunt u de enquête in revisiemodus zetten. Dit doet u door op de knop Enquête herzien rechtsboven aan het scherm te klikken. Dit is dezelfde knop waarmee u eerder het publicatieproces in gang gezet heeft.

Stap 4: Gegevens analyseren

Zodra de fase van het gegevens verzamelen voltooid is, moet u uw enquête sluiten. U kunt dat doen op de knop Enquête afsluiten te klikken. U kunt ook een einddatum instellen die al verstreken is. Als u de enquête sluit, weet u zeker dat er geen nieuwe gegevens meer verzameld worden, dat u de verzamelde gegevens als definitief kunt beschouwen en dat u met de analyse kunt starten. Meer informatie over rapportages en de opties voor het downloaden van bestanden vindt u in het topic Download basisrapport.

Opmerking: Als het verzamelen van gegevens is beëindigd, blijven uw enquêtegegevens bewaard, totdat u ze zelf verwijdert. U kunt uw gegevens analyseren, wanneer u maar wilt. Als u de verzamelde gegevens uit uw workspace wilt verwijderen, kunt u bijvoorbeeld de hele enquête verwijderen.

Updated on November 17, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer