Paginascheiding

De paginascheiding is een element waarmee u uw enquête in meerdere pagina’s kunt opsplitsen. Zonder paginascheiding worden alle vragen en tekstblokken – in een sectie – direct na elkaar op één pagina geplaatst.

Als u een paginascheiding in een enquête opneemt, wordt er een knop Volgende gegenereerd. Deze knop wordt aan de deelnemer bij het invullen van zijn/haar enquête getoond. De deelnemer krijgt dan alleen de vragen vóór de paginascheiding te zien. De volgende vragen verschijnen pas, nadat hij/zij op de knop Volgende heeft geklikt.

Paginascheidingen in een enquête komen niet alleen de overzichtelijkheid ten goede. Deze elementen zorgen er ook voor dat de door de enquêtedeelnemers verstrekte antwoorden op vragen in het online rapport en de gedownloade ruwe data (Excel) worden opgenomen, wanneer deze deelnemers de desbetreffende enquête niet hebben voltooid. De door hen gegeven antwoorden worden dan toch geregistreerd. Deze registratie vindt telkens plaats, wanneer een deelnemer aan het einde van een vraag of een reeks vragen op de knop Volgende (zie bovenstaande afbeelding) klikt. Deze knop verschijnt op de positie van elke paginascheiding die u in de enquête heeft aangebracht.

Als u de instelling Forceer paginascheiding bij het exporteren van afdrukken aanvinkt, dan wordt er een pagina-einde in het PDF-bestand opgenomen dat door een deelnemer aan het einde van de enquête kan worden gedownload. Klik hier voor een beschrijving van de PDF-downloadprocedure.

Opmerking: Aangezien bij Essential klanten de vragenlijst niet in secties kan worden onderverdeeld en zij voor de onderverdeling alleen van paginascheidingen (pagina-eindes) gebruik kunnen maken, worden deze paginascheidingen niet als vragen (max. 50) beschouwd.

Updated on November 14, 2022
Was this article helpful?
Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer