1. Home
  2. Panel Management *
  3. Panel-sync: hoe gebruik ik dat?

Panel-sync: hoe gebruik ik dat?

Panel Sync Setting

U kunt een Panel Sync instellen als u enquête-informatie wilt synchroniseren met het panel. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om namen, adressen en enquête-credits.

In dit artikel wordt verteld hoe u panel-sync oftewel panel-synchronisatie kunt inzetten voor een registratie-enquête en een profielenquête, en hoe u enquête-credits kunt toevoegen.

De registratie-enquête

Een registratie-enquête bevat gewoonlijk vragen over het potentiële panellid. Bijvoorbeeld zijn naam, e-mailadres en persoonlijke gegevens over zijn huishouden.

Belangrijke info: Het e-mailadres en het wachtwoord zijn essentiële gegevens voor de registratie, want de deelnemer heeft deze nodig om te kunnen inloggen op de profiel-enquête.

Als u veiligheidsmaatregelen wilt toevoegen om het e-mailadres extra te controleren, kijk dan in het artikel Hoe kan ik e-mail-authenticatie toevoegen aan mijn registratie?

Tot zover het instellen van de vragen, nu de panel-sync. Klik op Panel-sync-toevoegen. Dan wordt Variabelen-mapping geopend.

panel synchronization type

Het gaat nu om een registratie-enquête, dus u kiest Registratie (Sign Up). U ziet een dropdownmenu waarin u het panel moet kiezen. Dan gaat u de variabelen-mapping definiëren.

Variabelen-mapping betekent: aangeven welke variabelen in welke panel-variabelen ingevuld worden.

Belangrijke info: De panel-variabelen die u opgeeft worden gefilterd op gegevenstype. Daarom kunt u uitsluitend variabelen kiezen waarbij het gegevenstype overeenkomt met het gegevenstype van de doelvariabele.

Sla deze instelling op. De registratie-enquête is klaar. Test hem echter wel nog even, voordat u hem live zet.

Als u een panel-sync voor de registratie ingesteld heeft, vinden bepaalde wijzigingen plaats. Deze wijzigingen hebben vaak betrekking op de wachtwoord-vraag.

Panelsync active on password variable
De wachtwoord-vraag verandert automatisch, zodat hij niet herhaaldelijk getoond wordt.

Zodra een respondent de enquête opent, wordt een nieuw panellid geregistreerd. Alle waarden zijn leeg, totdat de respondent de enquête voltooid heeft.

De profiel-enquête

De profiel-enquête bevat gewoonlijk meer vragen dan de registratie-enquête. De stappen zijn hetzelfde als bij de registratie-enquête, maar deze keer kiezen we Panelprofiel.

panel profile setting

De variabelen-mapping is hetzelfde als bij de registratie-enquête. De wachtwoordvraag wijzigt hier op dezelfde manier als bij de registratie-enquête (als de wachtwoord-variabele deel uitmaakt van de mapping).

De respondent moet inloggen op de profiel-enquête, als hij de anonieme link naar de profiel-enquête opent.

Login for Profile survey

Belangrijke info: Om het login-proces voor de profiel-enquête te omzeilen, kunt u ook uw panel uitnodigen voor uw profiel-enquête. De panelleden krijgen dan een persoonlijke link, waarmee ze geauthentiseerd en geïdentificeerd worden.

Updated on december 31, 2019

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer