1. Home
 2. Panel Management *
 3. Panel: Leden verwijderen

Panel: Leden verwijderen

Om één of meer leden inclusief bijbehorende enquêtegegevens uit een panel te halen, kunt u één van de volgende procedures aanhouden:

Panelleden één voor één verwijderen

Deze procedure zult u bijvoorbeeld gebruiken, indien u slechts één of twee panelleden uit een klein panel wilt halen.

 • Open het panel waaruit u één lid wilt verwijderen.
 • Klik rechts van het te verwijderen panellid op het pictogram Verwijderen (rood omcirkeld). Er verschijnt dan een pop-upvenster waarin u om een bevestiging van de verwijderactie wordt gevraagd.
 • Klik in dit venster op de groene knop Ja om het aangegeven panellid definitief te verwijderen. Deze actie wordt dan direct uitgevoerd.

Meerdere panelleden in één keer verwijderen

Deze procedure zult u bijvoorbeeld gebruiken, indien u meerdere panelleden in één keer via een importprocedure uit een groot panel wilt halen.

 • Open het panel waaruit u in één keer meer leden wilt verwijderen.
 • Klik op de knop Download leden naar Excel. Er wordt een Excel-bestand gegenereerd waarin alle in het panel aanwezige panelleden worden opgenomen. Dit bestand wordt links onder aan uw beeldscherm geplaatst.
 • Open dit Excel-bestand.
 • Klik op de knop Bewerken inschakelen in de gele balk boven aan het venster.
 • Neem achter de laatste kolom in dit Excel-bestand de kolom _will_be_deleted_ op. Vergeet daarbij de 4 onderstrepingstekens in de kolomkop niet.
 • Plaats de waarde 1 in de kolom _will_be_deleted_ bij die panelleden die u uit het panel wilt halen.
 • Sla het aangepaste Excel-bestand onder een andere naam op uw computer op.
 • Sluit dit Excel-bestand.
 • Klik nu op de knop Leden importeren of bijwerken vanuit Excel opdat het scherm Kies een bestand wordt getoond.
 • Klik in het grijze vak (1) om het aangepaste Excel-bestand vanaf uw PC te selecteren. Na selectie wordt de naam van dit te importeren bestand rechts van het grijze vak (2) weergegeven.
 • Klik onder aan dit scherm op de groene knop Volgende om naar het scherm Controleer te gaan.
 • Klik in dit scherm op de groene knop Afronden om naar het panelscherm terug te keren. Het importproces wordt in gang gezet; dit kan enige tijd in beslag nemen. Ten slotte krijgt u, als het goed is, een soortgelijk scherm als hieronder te zien:

De panelleden waarbij in de kolom  _will_be_deleted_ de waarde 1 is geplaatst, zijn uit het panel gehaald. Onder het kopje Laatste importresultaat wordt het aantal verwijderde leden aangegeven, bv. 2 leden verwijderd.

Opmerking: Indien u een panellid uit een panel verwijdert, haalt u ook alle eventuele interview-/enquêtegegevens van dit panellid weg. Deze gegevens kunnen dan niet meer voor analysedoeleinden worden gebruikt. 

Opt-outs uit panel verwijderen

Panelleden die op uw opt-outlijst staan kunnen gemakkelijk uit het panel verwijderd worden de ‘Verwijder opt-outs uit het panel’ knop te selecteren:

Opmerking: Gebruik deze optie wanneer u het panel wilt opschonen maar de interview-/enquêtegegevens wilt behouden.

Updated on March 29, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer