PowerPoint-template

U kunt zelf een PowerPoint-rapportage in uw huisstijl maken door een dergelijke rapportage van een voltooide enquête naar uw PC te downloaden (vgl. de vierde fase in het topic Nieuw basisrapport toevoegen). U kunt dit template onder een eigen naam opslaan om het vervolgens te gaan bewerken.

Voor het bewerken van dit PowerPoint-template moet de weergave Diamodel (Slide Master) onder het menu Beeld (View) worden geselecteerd.

Onder Diamodel kunt u het kleurenpalet onder Kleuren (Colors) en eventueel het thema onder Thema’s aangeven die voor de dia’s (pagina’s) in het template moeten worden gebruikt.

In het diamodel treft u meerdere dia’s (pagina’s) aan, die alle van een specifieke naam zijn voorzien. De volgende dia’s die alle placeholders voor het ophalen van relevante enquêtegegevens bevatten, moeten beslist in het PowerPoint-template voorkomen:

ng-title: Deze dia bevat de eerste pagina van de PowerPoint-rapportage. Op de positie van de placeholder {SurveyName} komt de naam van de enquête te staan en bij de placeholder {ReportName} zult u de rapportnaam terugvinden.

ng-1col: Op deze dia (pagina) komen de volgende placeholders voor:

  • {ReportCategory} – de naam van de sectie in de desbetreffende enquête.
  • {ReportPageTitle} – de omschrijving van de enquêtevraag.
  • {ReportPageSubTitle} – de statistieken van de vraag; het aantal geregistreerde antwoorden.
  • {ReportContentCol1} – de verzameling van de gegeven antwoorden op een vraag.

ng-2col: Op deze dia (pagina) komen de volgende placeholders voor:

  • {ReportCategory} – de naam van de sectie in de desbetreffende enquête.
  • {ReportPageTitle} – de omschrijving van de enquêtevraag.
  • {ReportPageSubTitle} – de statistieken van de vraag; het aantal geregistreerde antwoorden.
  • {ReportContentCol1} – de verzameling van de gegeven antwoorden op een vraag.
  • {ReportContentCol2} – deze kolom toont bijvoorbeeld de antwoorden van deelnemers op de even subvragen (rijen) van een matrixvraag. Zo worden bijvoorbeeld beoordelingen van de tweede, vierde en zesde service in de linkerkolom van een matrixvraag in deze tweede PowerPoint-kolom getoond.

Voor het aanpassen van de opmaak van het PowerPoint-template kunt u het kleurenpalet voor de grafiekelementen wijzigen. U kunt uit één van de vele kleurenpaletten kiezen, maar u kunt ook uw eigen kleurenpalet creëren (onder aan de lijst).

Door tweemaal op een placeholder uit één van de dia’s te klikken, kunt u de opmaak (o.a. het font, de lettergrootte en de tekstkleur) van het desbetreffende enquête-element in het PowerPoint-template aanpassen.

Nadat u alle gewenste opmaakwijzigingen heeft aangebracht, kunt u het PowerPoint-template opslaan. Hierna kunt u dit template naar uw directory in het menu Bestanden en media uploaden. Zodra het uploaden is voltooid, kunt u dit template in uw workspace opnemen.

Door op het icoon Bewerken (rood omcirkeld) van uw workspace te klikken, opent u een scherm waarop 3 tabbladen worden afgebeeld: Algemeen, Lay-out en Anonimisering.

Bij het veld PowerPoint-sjabloon onder Lay-out kunt u het door u aangepaste template selecteren. Indien u nu een PowerPoint-rapportage van een enquête gaat downloaden, wordt deze volgens het hier geselecteerde template opgemaakt.

Updated on December 13, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer