Quota instellen op antwoordopties

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Als u quota op bijvoorbeeld de antwoordopties van een bepaalde vraag instelt, dan kan een deelnemer met de enquête verdergaan, zolang het ingestelde quotum voor de door hem/haar geselecteerde antwoordoptie nog niet is bereikt. Dit quotum kan per antwoordoptie in een filterconditie worden vastgelegd.

Telkens wanneer een deelnemer een antwoordoptie heeft geselecteerd waarvoor een quotum is ingesteld en hij/zij de desbetreffende enquête heeft afgerond, wordt de teller met 1 opgehoogd. Zodra het quotum voor een bepaalde antwoordoptie wordt bereikt, kunnen de deelnemers die daarna deze antwoordoptie selecteren, direct middels een doorstuurelement naar de eindpagina worden doorgestuurd. Aan de door hen ingevulde enquête kan de status Screen-out worden toegekend.

Use case en hoe in te stellen?

Allereerst neemt u een vraag in de enquête op waarvoor u quota wilt instellen. Dit zal in de meeste gevallen een enkelekeuzevraag zijn. In het onderstaande voorbeeld worden bij de vraag q1 vier quota voor de vier verschillende antwoordopties ingesteld. Voor elk van de vier antwoordopties (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) gaan we een quotum van 5 vastleggen, d.w.z. alle antwoordopties kunnen slechts vijfmaal door enquêtedeelnemers worden geselecteerd.

Nadat u de quotumvraag aan de enquête heeft toegevoegd, dient u een waardetoewijzing op te nemen waarin voor elke antwoordoptie een teller, bv. counter11, als enquêtevariabele moet worden aangemaakt. Hiervoor kunt u rechts op de knop Maak een variabele klikken.

Op het venster dat dan verschijnt, kunt u de variabelenaam en het datatype Geheel getal voor elk van de vier tellers vastleggen, zie bovenstaande afbeelding.

Hierna kunt u in het vak Is gelijk aan de volgende term: de volledige formule voor alle tellers in één keer opnemen. In dit voorbeeld gaat het om de formule:

counter11=countInterviews(q1==1 and survey.State==’Completed’)
counter12=countInterviews(q1==2 and survey.State==’Completed’)
counter13=countInterviews(q1==3 and survey.State==’Completed’)
counter14=countInterviews(q1==4 and survey.State==’Completed’)

Deze formule kan als volgt worden geïnterpreteerd: wanneer de eerste enquêtedeelnemer de antwoordoptie Engeland (waarde 1) uit vraag q1 heeft geselecteerd (q1==1) en de enquête heeft voltooid (enquêtestatus Voltooid/Completed), zal de teller voor de antwoordoptie Engeland (is: counter11) van 0 naar 1 gaan. Telkens wanneer een deelnemer de antwoordoptie Engeland selecteert, zal deze teller weer met de waarde 1 worden opgehoogd. Als voor een antwoordoptie de teller op 5 staat (d.w.z. het ingestelde quotum is bereikt), dan zal de volgende deelnemer die deze antwoordoptie selecteert, automatisch naar bijvoorbeeld de bedankpagina worden doorgestuurd. Voor het instellen van een quotum van 5, zie verderop in deze beschrijving.

De andere tellers in deze waardetoewijzing werken op dezelfde wijze:

 • Bij counter12 wordt het aantal maal geregistreerd dat een deelnemer de antwoordoptie Schotland (q1==2) heeft geselecteerd.
 • Bij counter13 wordt het aantal maal geregistreerd dat een deelnemer de antwoordoptie Wales (q1==3) heeft geselecteerd.
 • Bij counter14 wordt het aantal maal geregistreerd dat een deelnemer de antwoordoptie Noord-Ierland (q1==4) heeft geselecteerd.

Bij de instelling Uitvoeren selecteert u de optie Elke keer dat de respondent langs dit punt komt.

Als u een deelnemer een overzicht met de actuele tellerstand van de vier antwoordopties wilt tonen, kunt u na de waardetoewijzing een tekstblok in de enquête opnemen. In dit tekstblok kunt u naast wat tekst ook vier custom variabele placeholders vastleggen. Een dergelijke placeholder krijgt altijd de prefix custom, bv. {{custom.counter11}}.

Voor het opnemen van een custom placeholder in een tekstvak gaat u als volgt te werk:

 • Klik rechtsboven het tekstvak op de link met het label RTF-editor om naar het RTE-venster te gaan.
 • Klik op het pictogram Placeholder (1).
 • Klik op het driehoekje voor Custom Variables (2) onder aan het RTE-venster, opdat alle voor de desbetreffende enquête, aangemaakte custom variabelen worden getoond, zie rechts in de kolom Placeholder.
 • Positioneer de cursor op de positie in het tekstvak (3) waar een custom variabele placeholder moet komen te staan.
 • Klik op een custom link, bv. {{custom.counter11}}, (4) opdat deze placeholder op de aangegeven positie in het tekstvak wordt opgenomen.
 • Herhaal de twee vorige stappen voor de andere drie custom placeholders.
 • Klik in de RTF-editor op de knop Opslaan (5). De custom variabele placeholders worden in de enquête opgenomen.

Voor meer informatie kunt u het artikel Rich Text Editor (RTE) raadplegen.

Tot slot neemt u na het tekstblok een doorstuurelement in uw enquête op. Hierin kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat aan een enquête van een deelnemer de status Screen-out wordt toegekend, wanneer hij/zij bij vraag q1 een antwoordoptie selecteert dat al eerder door vijf andere deelnemers is gekozen (het in te stellen quotum bij alle antwoordopties is immers 5).

Als u op het ingevoegde doorstuurelement in de enquête klikt, kunt u rechts op het scherm de afsluitingstekst, bv. Bedankt dat u wilt deelnemen, maar we hebben al genoeg antwoorden van deelnemers uit uw land ontvangen, en de filtervoorwaarde(n) vastleggen.

Zodra u op de knop Filter toevoegen heeft geklikt, verschijnt het venster Filter waarop u kunt aangeven onder welke voorwaarde(n) een melding al dan niet aan een deelnemer wordt getoond.

 • Toon dit element
 • als – Vraag – q1 In welk gedeelte van het VK woont u? – 1 Engeland – geselecteerd
  en – Aangepaste variabele – counter11 – > 5
 • of – Vraag – q1 In welk gedeelte van het VK woont u? – 2 Schotland – geselecteerd
  en – Aangepaste variabele – counter12 – > 5
 • of – Vraag – q1 In welk gedeelte van het VK woont u? – 3 Wales – geselecteerd
  en – Aangepaste variabele – counter13 – > 5
 • of – Vraag – q1 In welk gedeelte van het VK woont u? – 4 Noord-Ierland – geselecteerd
  en – Aangepaste variabele – counter14 – > 5

Nadat u de inrichting heeft voltooid, moet u nog op de groene knop Opslaan klikken. De afsluitingstekst zal aan een deelnemer worden getoond, wanneer hij/zij bij vraag q1 één van de vier antwoordopties selecteert die al vijfmaal eerder door andere deelnemers is gekozen.

Updated on July 31, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer