1. Home
  2. Enquête
  3. Enquête maken
  4. Quota: hoe en waarom stel ik ze in?
  1. Home
  2. Overige Resources
  3. FAQ
  4. Quota: hoe en waarom stel ik ze in?

Quota: hoe en waarom stel ik ze in?

Quota-management is een tool die u in staat stelt het aantal deelnemers met voorgedefinieerde attributen of antwoorden te specificeren. Want soms wilt u specifieke aantallen deelnemers/respondenten met een bepaalde eigenschap, bijvoorbeeld van een bepaald geslacht of bepaalde afkomst.

Dat kunt u regelen met quota-management.

Hoe stel ik een quota in?

Als u klikt op ‘Quota toevoegen’, verschijnt een selectiemenu. Dit ziet eruit als het menu dat verschijnt bij het instellen van filters en validaties.

Bij een nieuwe quota moet u ten eerste het maximale aantal definiëren voor de deelnemers die aan de voorwaarden van deze quota voldoen. Hierbij moet u altijd absolute getallen aangeven (voor het omrekenen van relatieve getallen naar absolute getallen kunt u dit Excelbestand gebruiken).

De quotavoorwaarden en quota-aantallen kunt u op ieder moment wijzigen, zelfs nadat u de enquête al geactiveerd heeft.

Er zijn vier verschillende soorten voorwaarden mogelijk:

Welke instellingen moet ik instellen?

U kunt instellen hoe het systeem deelnemers accepteert:

  • “If any quota matching the participant is full, flag the interview as “quota full” and…” (Als een van de met de deelnemer matchende quota’s vol is, markeer de enquête met ‘quota vol’ en …)
  • “If all quotas matching the participant are full, flag the interview as “quota full” and…” (Als alle met de deelnemer matchende quota’s vol zijn, markeer de enquête met ‘quota vol’ en …)

Voorbeeld: als u diverse quota ingesteld heeft, de deelnemer aan één quota voldoet en deze vol is, kunt u hier kiezen of de deelnemer wel of niet mag meedoen.

Voor informatie over gebruik van quota-management bij een externe panel-provider, zie Externe panelprovider.

FAQ – veelgestelde vragen over quota

Kan ik de quota's testen?

Ja, u kunt de quota testen, tenminste zolang u de enquête nog niet geactiveerd heeft.

Wat gebeurt er met de quota's als ik de enquête activeer?

Als u de enquête activeert, worden alle quota gereset, dus ze worden allemaal op 0 gezet.

Waar kan ik de quota-status zien?

Als er quota ingesteld zijn, kunt u de status daarvan zien in de enquête-instellingen.

Hoe en wanneer kan ik cross-quota's en onafhankelijke quota's (verweven en niet-verweven quota's) definiëren?

Info hierover vindt u bij Cross-quota’s en onafhankelijke quota’s.

Updated on april 23, 2021

Was this article helpful?

Related Articles