1. Home
 2. Enquête
 3. Enquête maken
 4. Vraagtypen
 5. Waardetoewijzing (professional user)
 6. RandBetween & RandomInt: Selectie op basis van een willekeurige waarde

RandBetween & RandomInt: Selectie op basis van een willekeurige waarde

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Alle deelnemers ontvangen een enquête die uit bijvoorbeeld 4 secties met vragen bestaat: één sectie met algemene vragen die door iedere deelnemer moet worden beantwoord (d.i. de algemene sectie) en drie secties met specifieke vragen waarvan er slechts één door iedere deelnemer moet worden ingevuld (bv. sectie 1, 2 en 3). Bij deze laatstgenoemde secties kan het bijvoorbeeld om drie verschillende producten, services of onderdelen gaan waarvan er maar één door elk van de deelnemers moet worden beoordeeld. Welke sectie met specifieke product-, service- of onderdeelvragen een deelnemer moet beantwoorden, wordt bepaald door een willekeurig mechanisme.

randBetween

Met deze functie in een waardetoewijzing wordt bepaald welke sectie met vragen een deelnemer moet beantwoorden.

In het voorbeeld wordt volkomen willekeurig een waarde tussen 1 en 3 aan de aangepaste variabele Random toegewezen. De waarden 1 t/m 3 vertegenwoordigen respectievelijk de secties 1 t/m 3.

 • Random is een door u gekozen variabele naam.
 • Het bijbehorende datatype is Geheel getal.
 • De functie randBetween(a,b) legt u in het vak Is gelijk aan de volgende term: vast.

Voor de secties met specifieke vragen kunnen afzonderlijke filters worden ingesteld.

De deelnemers die bij het beantwoorden van de enquête de random waarde 1 krijgen toegewezen, krijgen alleen de vragen te zien die voor sectie 1 zijn gedefinieerd. Bij het instellen van het filter voor sectie 1 kunnen de volgende gegevens worden geregistreerd:

 • Toon dit element
 • ALS – Aangepaste variabele – Random = 1

Zodra een deelnemer de sectie met algemene vragen heeft beantwoord, wordt door het mechanisme een waarde aan deze deelnemer toegekend, op basis waarvan wordt bepaald welke sectie met vragen hij/zij te zien zal krijgen.

De filters voor sectie 2 en 3 zien er in dit voorbeeld als volgt uit:

randomInt

Met deze functie in een waardetoewijzing wordt eveneens bepaald welke sectie met vragen een deelnemer moet beantwoorden. Er is echter een klein verschil met de vorige functie.

In het voorbeeld wordt volkomen willekeurig de waarde 1 of 2 aan de aangepaste variabele Random toegewezen. De waarden 1 t/m 2 vertegenwoordigen respectievelijk de secties 1 t/m 2. De waarde 3 die bij de functie randBetween aan sectie 3 zou zijn gekoppeld, wordt bij de functie randomInt uitgesloten. Dit is eigenlijk het enige verschil met de functie randBetween.

Ter verduidelijking:

 • randBetween(1,4) levert de waarden 1, 2, 3 en 4 op, op basis waarvan er 4 secties met vragen kunnen worden opgesteld waarvan er door een enquêtedeelnemer maar één wordt beantwoord. Het is vooraf niet te bepalen welke sectie dat zal zijn.
 • randomInt(1,4) levert de waarden 1, 2 en 3 op, op basis waarvan er 3 secties met vragen kunnen worden opgesteld waarvan er door een enquêtedeelnemer maar één wordt beantwoord. En ook bij deze functie is het vooraf niet te bepalen welke sectie dat zal zijn.

En ook bij deze functie zijn de onderstaande punten van toepassing:

 • Random is een door u gekozen variabele naam.
 • Het bijbehorende datatype is Geheel getal.
 • De functie randomInt(a,b) legt u in het vak Is gelijk aan de volgende term: vast.
Updated on July 3, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer