Download basisrapport

Bij de fase Activering van elke enquête kunnen er vier soorten rapportages worden gedownload:

Word-rapportage

De Word-rapportage bevat een overzicht met alle vragen en antwoorden, inclusief de diagrammen die per vraag zijn vastgelegd en de filters die voor de desbetreffende enquête zijn ingesteld.

Opmerking: Er is geen grafiek voor open vragen, tenzij het Antwoordgegevenstype middels het criterium Geheel getal of Gebroken getal wordt gevalideerd. Antwoorden op open vragen worden doorgaans in een lijst zonder verdere opmaak weergegeven.

Voordeel:

  • Deze rapportage kan eenvoudig worden bewerkt.

PDF-rapportage

De PDF-rapportage bevat een overzicht met alle vragen en antwoorden, inclusief de diagrammen die per vraag zijn vastgelegd en de filters die voor de desbetreffende enquête zijn ingesteld.

Opmerking: Er is geen grafiek voor open vragen, tenzij het Antwoordgegevenstype middels het criterium Geheel getal of Gebroken getal wordt gevalideerd. Antwoorden op open vragen worden doorgaans in een lijst zonder verdere opmaak weergegeven.

Voordelen:

  • Deze rapportage kan zonder internetverbinding worden ingezien.
  • Deze rapportage kan volledig worden afgedrukt.

Excel-rapportage

De Excel-rapportage laat op het eerste werkblad het aantal deelnemers en het responspercentage per status, bv. Voltooid, zien. Vanaf het tweede werkblad ziet u de antwoordverdeling per vraag. Per enquêtevraag worden enkele statistische gegevens geregistreerd, zoals het totale aantal gegeven antwoorden, het aantal keer dat een bepaalde antwoordoptie is geselecteerd, de minimum- en maximumwaarde. Bij werkbladen met open vragen (waarvan het Antwoordgegevenstype NIET middels het criterium Geheel getal of Gebroken getal wordt gevalideerd) worden de door de respondenten gegeven antwoorden in de eerste kolom getoond.

PowerPoint-rapportage

De PowerPoint-rapportage genereert een PPTX-bestand waarin voor alle enquêtevragen grafieken worden weergegeven. De bijbehorende tabelgegevens worden op separate dia’s getoond. Van open vragen kunt u bij het downloaden aangeven of zij in de rapportage moeten worden opgenomen.

U kunt de grafieken afzonderlijk bewerken, nadat u het bewerken heeft ingeschakeld. Door in de grafiek te klikken, worden er rechts drie pictogrammen afgebeeld:

  • Het eerste pictogram stelt u in staat grafiekelementen, bv. Assen, toe te voegen of te verwijderen.
  • Het tweede pictogram stelt u in staat grafiekstijlen en kleurenschema’s (Kleurrijk, Monochromatisch) voor uw grafiek in te stellen.
  • Het derde pictogram stelt u in staat grafiekfilters in te stellen, zodat u bijvoorbeeld de grafische weergave van bepaalde antwoordopties buiten beschouwing kunt laten.

Klik hier om naar het scherm Nieuw basisrapport toevoegen te gaan van waaruit deze functie ook kan worden opgestart.

Updated on December 14, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer