Rich Text Editor (RTE)

De Rich Text Editor (RTE) is een tool voor de opmaak van de tekst van uw enquête. Als u bijvoorbeeld een woord vet wilt maken of tekst in een andere kleur wilt weergeven, dan kunt u de RTE gebruiken.

Hoe open ik de RTE?

Als u klikt op een tekstvak met Vraagtekst, Toelichtingstekst of Antwoordtekst, dan verschijnt er een link met het label RTF-editor … rechtsboven het tekstvak. Klik op deze link om het RTE-venster op te starten.

Opmerking: Alle opmaakkenmerken die u op de geselecteerde tekst in het desbetreffende tekstvak aanbrengt, gelden uitsluitend voor deze tekst.

Hoe verander ik de opmaak van de tekst?

De meest gebruikte opmaakkenmerken worden hieronder aangegeven:

In kader 1 zijn dat:

 • B = vet
 • I = cursief
 • U = onderstreept
 • S = doorhalen
 • x1 = subscript
 • x1 = superscript

In kader 2 zijn dat:

 • Lettertype > u kunt één van de volgende lettertypes voor de geselecteerde tekst selecteren: Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Lato, Tahoma, Times New Roman en Verdana.
 • Lettergroote > u kunt de grootte van het lettertype voor de geselecteerde tekst selecteren: 14, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72 of 96 pt.
 • Tekstkleur > u kunt de geselecteerde tekst in één van de 26 HEX-kleuren weergeven.

In kader 3 zijn dat:

 • Alineaopmaak > u kunt kiezen uit de volgende stijlen: Normaal, Kop 1, Kop 2, Kop 3, Kop 4 en Code.
 • Regelhoogte > hier kunt u de regelhoogte tussen de regels van een alinea instellen, bv. Standaard, 1.15 of 1.5.

Hoe voeg ik een afbeelding toe?

Om een afbeelding in het RTE-venster op te nemen, moet u deze eerst uploaden. Deze procedure wordt beschreven bij het menu Bestanden en media (zie de procedure Bestand uploaden).

Nadat de afbeelding is geüpload, kunt u de volgende procedure aanhouden:

 • Geef de positie in het RTE-venster aan waar de afbeelding moet worden ingesloten.
 • Klik op het pictogram Upload Manager.
 • Selecteer de directory Images waarnaar u deze afbeelding hebt geïmporteerd.
 • Klik op de afbeelding opdat deze met een vinkje wordt gemarkeerd.
 • Klik op de knop Select om naar het RTE-venster terug te gaan. De geselecteerde afbeelding is op de aangegeven positie ingevoegd.
 • Klik op het pictogram Codeweergave om de link te zien.
 • Klik op de knop Opslaan om de gegevens van de opgenomen afbeelding op te slaan. De afbeelding wordt nu aan de enquête toegevoegd.

Opmerking: Een afbeelding moet met behulp van een link worden ingesloten om de verwerkingssnelheid aanzienlijk te verhogen. Anders zal de enquête veel langzamer van start gaan en zullen aangebrachte wijzigingen langzamer worden verwerkt.

Hoe kan ik een hyperlink maken?

Om een hyperlink in het RTE-venster te maken, kunt u zich aan de volgende procedure houden:

 • Selecteer het woord waarbij de hyperlink moet worden aangebracht. Het gemarkeerde woord wordt tegen een lichtblauwe achtergrond weergegeven.
 • Klik op het pictogram Link invoegen opdat er een venster verschijnt waarin u enkele gegevens moet vastleggen.
 • Geef de URL van de site op waarnaar een enquêtedeelnemer wordt doorgestuurd, wanneer hij/zij op het gemarkeerde woord in de enquête klikt. Bij Tekst wordt het door u geselecteerde woord weergegeven. Indien u de instelling Openen in een nieuwe tab aanvinkt, dan wordt de opgeroepen URL in een ander tabblad – dan die van de opgestarte enquête – geopend.
 • Klik op de knop Invoegen (rechtsonder aan het venster) om de hyperlink op het RTE-venster in te voegen.
 • Klik op de knop Opslaan om de gegevens van de gecreëerde hyperlink definitief op te slaan. De hyperlink kan nu door een enquêtedeelnemer worden geactiveerd.

Hoe neem ik een placeholder in de tekst op?

Voor het gebruik van een placeholder nemen we als voorbeeld een custom variabele. Op de plaats van deze custom variabele placeholder in de tekst, komt de waarde – gecreëerd door een waardetoewijzing – te staan. Alle custom variabelen beginnen met de prefix custom, gevolgd door een zelf bedachte naam. Voor meer informatie, zie Enquête-placeholders in Survalyzer.

In een enquête neemt u een waardetoewijzing op, bestaande uit bijvoorbeeld een variabele (zelf bedachte naam) en een functie.

 • Variabele: Compare
 • Functie: equals(q1,q2)
  De uitkomst van deze functie is: true of false.

In een tekstblok eronder kunt u bijvoorbeeld een stuk tekst en een custom variabele placeholder opnemen.

 • Tekst: Het resultaat is:
 • Placeholder: {{custom.Compare}}
  Deze placeholder wordt opgebouwd uit de prefix custom, een punt en de variabele (hier: Compare) en tussen dubbele accolades geplaatst.

Om een placeholder in het RTE-venster op te nemen, gaat u als volgt te werk:

 • Klik op het pictogram Placeholder.
 • Klik op het driehoekje voor Custom Variables onder aan het RTE-venster, opdat alle voor de desbetreffende enquête, aangemaakte custom variabelen worden getoond, zie rechts in de kolom Placeholder.
 • Positioneer de cursor op de positie in het tekstvak waar een custom variabele placeholder moet komen te staan.
 • Klik op de link {{custom.Compare}} opdat deze placeholder op de aangegeven positie in het tekstvak wordt opgenomen.
 • Klik in de RTF-editor op de knop Opslaan. De custom variabele placeholder wordt in de enquête opgenomen.

Als een deelnemer de enquête invult, wordt – nadat de waardetoewijzing is uitgevoerd – op de positie van de custom variabele placeholder het resultaat (true of false) aangegeven.

Hoe neem ik een tooltip bij een woord op?

U kunt een tooltip bij een specifiek woord in uw vragen of antwoorden van een enquête opnemen waarin u een aanwijzing of toelichting kunt geven. Een woord dat van een tooltip is voorzien, wordt met behulp van een stippellijn onderstreept. Wanneer een deelnemer bij het invullen van zijn/haar enquête met behulp van de muisaanwijzer over een dergelijk woord beweegt, dan wordt de door u opgenomen aanwijzing of toelichting aan de deelnemer getoond.

Om een tooltip bij een woord te maken, gaat u als volgt te werk:

 • Selecteer het woord in het RTE-venster zodat het tegen een lichtblauwe achtergrond wordt weergegeven.
 • Klik op het icoon Meer Rijk opdat er een extra balk met o.a. het icoon Tooltips wordt getoond.
 • Klik op het icoon Tooltips opdat het venster Mouseover tip verschijnt waarin u voor het geselecteerde woord een toelichtingstekst kunt opgeven.
 • Klik op de knop Opslaan om naar de enquête terug te keren. De tooltip is nu beschikbaar.

Hoe verwijder ik alle aangebrachte opmaakkenmerken in één keer?

Om alle aangebrachte opmaakkenmerken in één keer te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 • Klik op het pictogram Alles selecteren (onder Meer Misc) om alle tekst in het RTE-venster te selecteren.
 • Klik op het pictogram Verwijder opmaak (onder Meer Tekst) opdat alle tekst weer de standaardopmaak terugkrijgt.
 • Klik op de knop Opslaan in het RTE-venster om de tekst met de standaardopmaak op te slaan.

Updated on June 23, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer