1. Home
  2. Sample
  3. Sample: Overzicht

Sample: Overzicht

Een sample is een lijst van mensen die u voor één of meer enquêtes wilt uitnodigen. Een sample bevat de gegevens van uw respondenten die voor het verzenden van een enquête-uitnodiging benodigd zijn.

Er wordt geen limiet aan de grootte van het sample gesteld. Het sample kan dus meer dan één miljoen sampleleden bevatten. Er geldt echter een maximum van één miljoen sampleleden die via Excel kunnen worden gedownload. Wilt u de gegevens van meer dan één miljoen sampleleden downloaden, dan moet u van een API gebruik maken.

1. Zoek sample

In dit veld kunt u op samplenaam zoeken. Indien u een lange lijst met samples heeft, kunt u op deze wijze snel en gemakkelijk een bepaald sample vinden. Alleen de samples zullen worden getoond waarvan de door u opgegeven letter (bv. M) of combinatie van letters (bv. Manu) in de naam voorkomt.

2. Toon opt-outlijst

De opt-outlijst is een lijst met e-mailadressen en telefoonnummers van sampleleden die niet meer voor deelname aan enquêtes uit uw workspace kunnen worden uitgenodigd. Meer informatie hierover vindt u bij het topic Opt-outlijst in Survalyzer.

3. Maak een nieuw sample

Middels deze knop kunt u een nieuw lokaal sample aanmaken. Hiervoor moet u een Excel-bestand met samplegegevens van deelnemers maken en importeren. Klik hier voor een beschrijving van deze procedure.

4. Lijstfunctionaliteit

De pictogrammen geven de volgende functies aan:

  1. Exporteren: Hiermee opent u een venster dat u in staat stelt de gegevens van alle gelijste sampleleden te exporteren. Nadat u op Download heeft geklikt, worden deze gegevens in een Excel-bestand opgenomen.
  2. Bewerken: Hiermee opent u het scherm Sample: Lid bewerken waarop u de gegevens van sampleleden kunt aanpassen.
  3. Verwijderen: Hiermee opent u een waarschuwingsvenster dat u in staat stelt het geselecteerde sample en alle eraan gerelateerde interviews te verwijderen. U kunt het sample en de interviews daarna niet meer terughalen.
    Indien u het sample en de bijbehorende gegevens incl. antwoorden van alle sampleleden wilt verwijderen, moet u de optie Verwijder sample en quota selecteren, de gekoppelde enquêtes sluiten en op de groene knop Ja klikken.
    Indien u van alle sampleleden de antwoorden op enquêtes wilt bewaren, zodat u deze in de ruwe data kunt bekijken, moet u op dit venster de optie Verwijder alleen het sample, maar bewaar de interviews (standaardoptie) selecteren.

Updated on June 17, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer