Schuifbalk

Het vraagtype schuifbalk (ook slider genoemd) is een vorm van een enkelekeuzevraag. Dit vraagtype wordt gebruikt om waarden te verzamelen, maar dan op een ietwat andere manier dan bij een enkelekeuzevraag.

Met behulp van het vraagtype schuifbalk kan een deelnemer een antwoord op een schaal van bijvoorbeeld 1 t/m 5 selecteren, waarbij aan de waarde 1 het label ‘Slecht’, de waarde 3 het label ‘Medium’ en de waarde 5 het label ‘Goed’ wordt toegekend. De minimale waarde kunt u bij Linker label en de maximale waarde bij Rechter label opgeven.

U ziet een horizontale balk met een schuifregelaar die met de muis (of een vinger op een touchscreen) naar de gewenste waarde kan worden verplaatst.

Indien u de instelling Toon waarde heeft aangevinkt en bij Max. Aantal cijfers achter de komma de waarde 0 heeft geselecteerd, dan zal de deelnemer aan de enquête de waarden 1 (Slecht) – 2 – 3 (Medium) – 4 en 5 (Goed) met de schuifregelaar kunnen selecteren.

Indien u de instelling Toon waarde heeft aangevinkt en bij Max. Aantal cijfers achter de komma de waarde 1 heeft geselecteerd, dan zal de deelnemer aan de enquête de waarden 1 (Slecht) – 1.1 – 1.2 – 1.3 – ….. – 4.7 – 4.8 – 4.9 – 5 (Goed) met de schuifregelaar kunnen selecteren.

Filter instellen

U kunt na het vraagtype met de schuifbalk een open vraag (bv. ‘Waarom heeft u de waarde 1, 2 of 3 in de vorige vraag geselecteerd?’) in de enquête opnemen, waarbij de deelnemer alleen de open vraag te zien krijgt, als hij/zij bij het vraagtype met de schuifbalk de waarde 1, 2 of 3 heeft geselecteerd. Dit kunt u met behulp van een filter bij de open vraag instellen (zie de knop Filter toevoegen).

Updated on November 11, 2022
Was this article helpful?
Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer