1. Home
 2. Enquête
 3. Enquête maken
 4. Vraagtypen
 5. Matrix
 6. Gemiddelde score van alle antwoorden van een matrixvraag berekenen (professional user)

Gemiddelde score van alle antwoorden van een matrixvraag berekenen (professional user)

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Als u bij een vraag in de enquête (bv. een matrixvraag) een waardetoewijzing wilt gebruiken, dan kunt u dit element achter de matrixvraag in de enquête opnemen. Stel, u heeft in de matrixvraag 4 services opgenomen die door de enquêtedeelnemers moeten worden beoordeeld met een cijfer tussen de 1 (Zeer slecht; Very poor) en 5 (Uitstekend; Excellent).

Opmerking: Om een waardetoewijzing te kunnen gebruiken, moet minstens één custom variabele zijn gecreëerd.

De waardes/cijfers die voor elk beoordelingscriterium kunnen worden ingesteld, kunt u bij de kolommen van de vraag vastleggen, bv.

 • Zeer slecht (Very poor) > Waarde 1
 • Slecht (Poor) > Waarde 2
 • Goed (Good) > Waarde 3
 • Zeer goed (Very good) > Waarde 4
 • Uitstekend (Excellent) > Waarde 5

De laagste score die door een deelnemer aan de 4 services van de enquêtevraag (hier: q1) kan worden toegekend, is: 4 keer Erg slecht = 4 * 1 = 4. De hoogste score daarentegen is gelijk aan 4 keer Uitstekend = 4 * 5 = 20.

Use case en hoe in te stellen?

Om bijvoorbeeld de gemiddelde servicescore van een deelnemer te berekenen, gaat u als volgt te werk:

Nadat u op de knop Maak een variabele heeft geklikt, moet u op een venster een custom variabele (combinatie van een unieke naam en datatype) aanmaken, bv. Gemiddelde (Gebroken getal). In het tekstvak onder Is gelijk aan de volgende term: kunt u de bijbehorende formule vastleggen, bv. (q1_1+q1_2+q1_3+q1_4)/4. De scores van de verschillende services worden eerst bij elkaar opgeteld en het totaal wordt dan door 4 (= aantal services) gedeeld. In de onderstaande afbeelding ziet u de wijze waarop deze formule in de enquête wordt opgenomen.

 • q1_1 = de opgegeven service in de eerste rij van vraag q1
 • q1_2 = de opgegeven service in de tweede rij van vraag q1
 • q1_3 = de opgegeven service in de derde rij van vraag q1
 • q1_4 = de opgegeven service in de vierde rij van vraag q1
 • /4 = de deelfactor

Wanneer een deelnemer nu de enquête invult, zullen zijn/haar scores van de diverse services (hier: 4) bij elkaar worden opgeteld en daarna door 4 worden gedeeld. Als u de gemiddelde servicescore aan een deelnemer wilt tonen, dan kunt u onder het element met de waardetoewijzing nog een tekstblok in de enquête opnemen. Hierin kunt u dan onder meer de volgende gegevens vastleggen:

 • Tekst: De gemiddelde score is:
 • Placeholder: De placeholder – zoals{{custom.Average}}– kunt u op het RTE-venster selecteren.

Opmerking: Custom variabelen kunnen ook als placeholders en filtervoorwaarden in de enquête worden gebruikt. Bovendien kunt u ze ook in de ruwe data van de enquête terugvinden.

Klik hier voor uitvoerige informatie over het onderwerp Waardetoewijzingen.

Voor het berekenen van een gemiddelde servicescore van een deelnemer kan ook van een andere formule gebruik worden gemaakt.

Ook hier moet u op een venster een custom variabele (combinatie van een unieke naam en datatype) aanmaken, bv. Gemiddelde3 (Gebroken getal). In het tekstvak onder Is gelijk aan de volgende term: geeft u dit keer niet de formule (q1_1+q1_2+q1_3+q1_4)/4, MAAR de formule mean(q1_1,q1_2,q1_3,q1_4) op. De scores van de verschillende services worden in dit geval ook bij elkaar opgeteld en ook hier wordt het verkregen totaal direct door 4 (= aantal services in het voorbeeld) gedeeld. In de onderstaande afbeelding ziet u de wijze waarop deze formule in de enquête wordt opgenomen.

Met deze functie beschikt u over een alternatieve berekeningswijze. Voor het tonen van de gemiddelde servicescore aan een deelnemer kunt u ook hier onder het element met de waardetoewijzing nog een tekstblok in de enquête opnemen.

Nadat u de tekst (bijv. De gemiddelde score is:) in dit tekstblok heeft ingevoerd, kunt u nog een placeholder voor de desbetreffende waardetoewijzing (in dit voorbeeld: Average3) opnemen. Deze placeholder {{custom.Average3}} kunt u op het RTE-venster (1) selecteren.

Bij het creëren van een custom variabele kunt uit de volgende datatypes kiezen: Tekenreeks (String), Datum (Date), Geheel getal (Integer number) en Gebroken getal (Real number). Klik hier voor meer informatie over deze datatypes.

Deze opties (rechtsonder aan het scherm) geven aan wanneer de waardetoewijzing moet worden uitgevoerd.

 • Alleen de eerste keer
  Alleen de eerste keer dat de respondent bij dit element komt, wordt de berekening uitgevoerd. Als de respondent op de knop Terug klikt, en dan weer op de knop Volgende, wordt de waarde - op basis van de waardetoewijzing - niet opnieuw bepaald.
 • Elke keer dat de respondent langs dit punt komt (standaard)
  Elke keer dat de respondent bij dit element komt, wordt de berekening uitgevoerd. Als de respondent op de knop Terug klikt, en dan weer op de knop Volgende, wordt de waarde - op basis van de waardetoewijzing - opnieuw bepaald.
 • Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele)
  Zodra de enquêtedeelnemer één van de waarden in één van de velden op een pagina in de enquête aanpast, zal de berekening van de waardetoewijzing ook direct worden bijgewerkt.
 • Bij het laden van de enquête
  Dit heeft alleen betrekking op gegevens die niet uit antwoorden van vragen komen, bv. om gegevens van sampleleden of bepaalde teksten, op te slaan.

Updated on November 16, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer