Sectie

In een sectie worden één of meerdere enquête-elementen geplaatst. Bij het opbouwen van een nieuwe enquête begint u met het toevoegen van elementen aan een sectie. U start met Sectie 1. De naam van deze sectie kunt u in het tekstvak onder Sectie aanpassen. De enquêtedeelnemers krijgen de sectienaam niet te zien.

Opmerking: Een sectie is een hoger niveau dan de andere enquête-elementen. Het is niet mogelijk om een sectie binnen een sectie te plaatsen.

Een sectie fungeert altijd als een paginascheiding. Als u een sectie in een enquête opneemt, wordt er een knop Volgende gegenereerd. Deze knop wordt aan de deelnemer bij het invullen van zijn/haar enquête getoond. De deelnemer krijgt dan alleen de vragen van de desbetreffende sectie te zien. De volgende vragen verschijnen pas, nadat hij/zij op de knop Volgende heeft geklikt.

Een sectie kan worden gebruikt om specifieke vragen te groeperen die allemaal moeten worden getoond of verborgen, als de deelnemer een bepaalde keuze bij een vraag heeft gemaakt, bv. Sectie 1 bevat één vraag. Dit is q1 - In welk land woont u? De bijbehorende antwoordopties zijn:

 1. Zwitserland
 2. Duitsland
 3. Nederland

Nu wilt u bijvoorbeeld de volgende gegevens instellen:

 • Sectie 2 bevat alle vragen voor de mensen die in Zwitserland wonen.
 • Sectie 3 bevat alle vragen voor de mensen die in Duitsland wonen.
 • Sectie 4 bevat alle vragen voor de mensen die in Nederland wonen.

Hiervoor kunt u van filters gebruik maken. Nadat u een sectie (bv. Sectie 2) in de enquête heeft geselecteerd, kunt u rechts op de knop Filter toevoegen klikken. Op het venster Filter legt u dan de volgende gegevens vast:

 • Sectie 2 > Toon dit element
  als - Vraag - q1 In welk land woont u? - 1 Zwitserland - geselecteerd
 • Sectie 3 > Toon dit element
  als - Vraag - q1 In welk land woont u? - 2 Duitsland - geselecteerd
 • Sectie 4 > Toon dit element
  als - Vraag - q1 In welk land woont u? - 3 Nederland - geselecteerd

Als een sectie een groot aantal vragen bevat, kunt u in deze sectie paginascheidingen aanbrengen. De vragen worden dan binnen een sectie per pagina aan een enquêtedeelnemer getoond. Pas wanneer hij/zij op de knop Volgende klikt, worden de reeks vragen van de volgende pagina uit de sectie getoond.

Als u de instelling Pagina`s randomiseren aanvinkt, dan wordt de volgorde van alle pagina`s met vragen binnen de desbetreffende sectie gerandomiseerd. Het is dan onvoorspelbaar in welke volgorde de vragen in een sectie aan een deelnemer worden getoond. Hieronder ziet u een schematisch voorbeeld van een gerandomiseerde sectie.

Updated on November 14, 2022
Was this article helpful?
Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer