Segmenten

Segmenten worden vooral gebruikt om kruisverbanden tussen de antwoorden op vragen uit uw enquête te leggen. Ze stellen u in staat resultaten van diverse eenheden (bv. afdelingen, leeftijdscategorieën, schoolklassen, bevolkingsgroepen) met elkaar te vergelijken en voor verder onderzoek te gebruiken. Zo kunt u in elk gesegmenteerd rapport meerdere segmenten opnemen, die elk een afzonderlijke doelgroep representeren.

Opmerking: Segmenten kunnen uitsluitend in Excel-rapportages worden weergegeven.

Segmenten kunnen gebaseerd zijn op:

  • Antwoorden op vragen uit de enquête.
  • Aangepaste ledenvariabelen: Dit zijn de extra variabelen in een sample of panel.
  • URL-variabelen.
  • Interviewvariabelen, zoals de datum waarop het interview is voltooid.
  • Aangepaste variabelen (custom variabelen) die bij een waardetoewijzing in een enquête zijn gebruikt.

De door u gecreëerde segmenten kunnen altijd en op elk gewenst moment worden aangepast.

Voorbeeld

Stel, u heeft een enquête over de populariteit van enkele schoolvakken (Wiskunde, Duits en Aardrijkskunde) in drie klassen gehouden. U wilt nu een overzicht waarop onder meer de antwoorden van alle leerlingen per klas EN de antwoorden van alle leerlingen van alle 3 klassen (totaaloverzicht) terug te vinden zijn. Deze gegevens kunnen u voldoende inzicht verschaffen, op basis waarvan u uw conclusies kunt trekken.

De leerlingen hebben bij vragen in de enquête het schoolvak van hun voorkeur en hun klas kunnen selecteren. Om de resultaten van de verschillende klassen te kunnen analyseren, kunt u in het scherm Filterrapport (3e fase) de drie genoemde schoolvakken in een filter opnemen. Hierna kunt u op het scherm Segmenten (4e fase) de volgende segmenten definiëren: klas 1, klas 2 en klas 3.

Procedure: Klik in het scherm op de groene knop Segment toevoegen, opdat er een venster verschijnt waarop u een segmentnaam (1) kunt opgeven en de gewenste variabele (2) kunt selecteren. Bij selectie van de variabele Vraag, moet u hier achtereenvolgens de desbetreffende enquêtevraag (3), één van de antwoordopties (4) en de conditiewaarde (5) selecteren. Nadat u op de knop Opslaan (6) heeft geklikt, wordt het eerste segment in het scherm Segmenten opgenomen.

De bovenstaande procedure kunt u herhalen, totdat u alle gewenste segmenten heeft vastgelegd.

Updated on December 15, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer