Selectielijst

Bij het vraagtype Selectielijst moet de deelnemer één antwoord uit de voorgedefinieerde antwoordmogelijkheden kiezen.

Als een selectielijst inactief is, wordt er slechts één antwoordmogelijkheid weergegeven. Zodra de dropdown knop wordt geactiveerd, wordt er een lijst met antwoordmogelijkheden getoond (opengeklapt) waaruit de deelnemer er één kan selecteren. Wanneer hij/zij een nieuwe antwoordmogelijkheid selecteert, keert de selectielijst naar de inactieve status terug. De geselecteerde antwoordoptie wordt dan wel op het scherm getoond. Het ontwerp is compact en gemakkelijk te gebruiken.

Opmerking: Er kan geen semi-open optie als Overige: __ in een selectielijst (dropdown-vraag) worden opgenomen.

Een selectielijst kan van een toelichtingstekst worden voorzien. Als u het vakje bij Toelichtingstekst aankruist, verschijnt er een invoervak waarin u een uitleg aan de deelnemers over de bedoeling van de vraag kunt geven. De toelichtingstekst wordt niet in rapportages meegenomen.

Een deelnemer is verplicht een antwoord uit de opties te selecteren, wanneer het vakje bij Forceer antwoord (verplichte vraag) is aangekruist. Als hij/zij verzuimt de desbetreffende vraag te beantwoorden, verschijnt de melding ‘Beantwoord deze vraag voordat u doorgaat’ op het scherm.

Bij Aanwijzing voor antwoordselectie (Prompt) kunt u de begintekst voor de dropdown-vraag vastleggen. De standaardtekst is: Maak een keuze….

Antwoordmogelijkheden

Hier geeft u per regel alle antwoordopties voor de gestelde vraag op, bv. ‘Stadsbus’, ‘Trolleybus’. Standaard kunt u 4 antwoordopties voor een vraag opgeven. Om een extra antwoordoptie toe te voegen, klikt u op de knop Antwoordoptie toevoegen. Voor het verwijderen van één of meer niet-benodigde antwoordopties kunt u op het kruisje (x) achter de desbetreffende opties klikken.

Alle antwoordopties hebben een unieke numerieke waarde; bij elke antwoordoptie wordt deze waarde met 1 opgehoogd. De eerste antwoordoptie heeft de waarde 1, de tweede antwoordoptie de waarde 2, enz. Wanneer deze waardes bij een vraag niet uniek zijn, dan leidt dit ongetwijfeld tot een foutmelding. Om de numerieke waarde van een antwoordoptie aan te passen, moet u op het ellipsis-teken (3 verticale puntjes) achter de desbetreffende optie klikken.

De verschillende antwoordopties kunnen ook van positie worden verplaatst. Dit kunt u met behulp van het celteken doen. Dit teken bevindt zich direct voor de desbetreffende antwoordoptie. Om de positie van een antwoordoptie te wijzigen, moet u het celteken selecteren en de desbetreffende antwoordoptie naar een andere positie verplaatsen, terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt. Zodra u deze linkermuisknop weer loslaat, zal deze antwoordoptie de geselecteerde, nieuwe positie innemen.

Updated on November 10, 2022
Was this article helpful?
Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer