Semantisch differentieel

Bij semantisch differentiële vragen wordt een beoordelingsschaal gebruikt die dient om de associatieve, emotionele of waarderende betekenis van een object of concept te bepalen. Een semantisch differentieel ziet eruit als een matrixvraag, maar heeft aan beide zijden van de rij een label. In deze labels moeten tegengestelde paren van eigenschappen voor een object of concept worden opgenomen, zoals: snel – langzaam, goedkoop – duur (zie onderstaande afbeelding). De enquêtedeelnemers kunnen dan het object of concept op basis van deze tegengestelde eigenschappen beoordelen. Zij kunnen per tegengesteld paar een beoordeling van het object of concept geven. Het neutrale punt is de waarde 0 (de middelste waarde).

Voorbeeld: U wilt product A beoordelen en nu wilt u graag weten welke associaties dit product bij de deelnemers oproept. Zo kunt u zich afvragen of ze het product snel, goedkoop, vriendelijk, vernieuwend en uniek vinden. Dit kunt u met een semantisch differentieel eenvoudig in kaart brengen.

Op basis van de gegevens uit bovenstaande afbeelding, kunt u opmaken dat de desbetreffende deelnemer het product als ietwat langzaam, een beetje vernieuwend en als erg uniek heeft beoordeeld.

Een deelnemer is verplicht één antwoord per rij te selecteren, wanneer het vakje bij Forceer antwoord (verplichte vraag) is aangekruist. Als u verzuimt per rij (bv. snel – langzaam) een antwoord te selecteren, verschijnt de melding ‘Beantwoord deze vraag voordat u doorgaat’ op het scherm.

Updated on November 14, 2022
Was this article helpful?
Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer