1. Home
 2. Release Notes
 3. September 2016 Release

September 2016 Release

Contents

Nieuw

 • De filtermogelijkheden zijn toegevoegd aan rapportage en exports. Filters zijn nu beschikbaar voor online, PowerPoint-, Excel- en PDF-rapportages bij geactiveerde enquêtes. Daarnaast kan deze functie ook gebruikt worden bij de export van de ruwe data naar Excel en SPSS. De data kan gefilterd worden op de volgende kenmerken:
  • Enquêtevariabelen
  • Panelvelden
  • Soort apparaat van de respondent
  • URL-variabelen
  • Berekeningen
  • Responsstatus
 • Er is een nieuw vraagtype toegevoegd: drop-down. U kunt dit nieuwe vraagtype toevoegen door deze te selecteren op de pagina ‘Opstellen’.
 • Gebruikers kunnen bepalen hoe vaak een respondent de enquête in kan vullen. Een nieuwe instelling ‘Meerdere keren invullen toestaan/niet toestaan’ is beschikbaar via de enquête-instellingen. De standaardinstelling is dat een respondent slechts eenmalig de enquête in mag vullen.
 • Uw vragen kunnen nu een toelichtingstekst krijgen met uitleg aan de respondenten over de bedoeling van de vraag. Voor deze toelichtingstekst kunt u andere vormgeving instellen. Ook worden deze teksten niet meegenomen in rapportage en export.
 • Een nieuwe invulverplichting is toegevoegd aan de antwoordopties bij enkelekeuze-, meerkeuze- en matrixvragen die een tekstveld bevatten. Een respondent is nu verplicht om het tekstveld in te vullen wanneer de bijbehorende antwoordoptie de instelling ‘verplichte invoer’ is geactiveerd. 

Aangepast

 • U kunt nu de antwoordopties bij een enkele- of meerkeuzevraag horizontaal of verticaal laten plaatsen ten opzichte van elkaar. De standaardinstelling is verticale uitlijning. 
 • Online, PowerPoint- en PDF-rapportage zijn geüpdatet met de aantallen gegeven antwoorden N voor elke specifieke vraag in de enquête.
Updated on september 3, 2019

Was this article helpful?

Related Articles