1. Home
 2. Enquête
 3. Enquête distributie
 4. Sampleleden via sms voor een enquête uitnodigen

Sampleleden via sms voor een enquête uitnodigen

Om deelnemers aan de enquête via SMS uit te nodigen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • U moet voldoende sms-tegoed hebben om de uitnodigingen te kunnen versturen.
 • U heeft de mobiele telefoonnummers van uw leden nodig, die kunnen worden vastgelegd in het veld Cell Phone Number van een sample/panel. Een telefoonnummer mag geen voorloopnullen, + teken of spaties tussen de cijfers bevatten. En vermeld a.u.b. eerst de landcode.
 • U moet een SMS-bericht in het scherm Berichten hebben aangemaakt. Voor een SMS-bericht moet op het venster Nieuw bericht bij het veld Berichtlay-out de waarde Geen lay-out zijn geselecteerd.

Nadat u op de groene knop Uitnodigen van de tegel met een sample (op het distributieoverzicht) heeft geklikt, verschijnt het scherm Distributiekanaal.

Kanaal

In de eerste fase kunt u het distributiekanaal selecteren dat voor de uitnodiging van de sampleleden moet worden gebruikt.

De volgende distributiemogelijkheden zijn beschikbaar:

 • E-maildistributie
 • SMS-distributie (professional user)
 • Linklijst-distributie

Wanneer u het gewenste distributiekanaal (voor deze procedure: SMS-distributie) heeft geselecteerd, wordt de bijbehorende tegel lichtblauw gearceerd en met een vinkteken (in de rechterbovenhoek) gemarkeerd. Hierna kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Filter voorbeeldleden te gaan.

Filter

In de tweede fase kunt u met behulp van een filter leden uit het sample selecteren aan wie de uitnodiging moet worden verstuurd. Op deze wijze kunt u het aantal sampleleden flink reduceren. Het kan immers zijn dat de enquête-uitnodiging niet voor alle sampleleden even relevant is.

Bij de verdeling kunnen filters kunnen gebaseerd zijn op:

 • Systeemvelden (System fields), zoals Email en Last Name waarvan de gegevens in het desbetreffende sample zijn opgeslagen.
 • Aangepaste ledenvelden (Custom member fields): Dit zijn de door u gecreëerde extra variabelen in een sample, bv. Area.
Voorbeeld

Met behulp van de dropdown-knop (1) aan het eind van het variabelen-veld, opent u een lijst waaruit u een variabelentype kunt selecteren, bv. Systeemvelden (2). Nadat u hierop heeft geklikt, ontvouwt zich een overzicht met alle aanwezige, onderliggende variabelen, bv. Language (3).

Als u deze variabele selecteert, kunt u één of meer talen uit de lijst, bv. Engels, selecteren, opdat het systeem de sampleleden selecteert voor wie deze taal in de systeemvariabelen is gedefinieerd. Op basis van dit voorbeeld, zullen sampleleden met Engels als hun taal een enquête-uitnodiging ontvangen.

Onder aan het scherm wordt het aantal sampleleden aangegeven dat aan de opgegeven filterconditie voldoet. Om het aantal sampleleden nog verder te reduceren, kunt u nog een filterconditie aanmaken.

Nadat u het gewenste filter heeft ingesteld, kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Kies SMS-bericht te gaan.

OpmerkingAls u geen filter wilt opgeven, kunt u dit scherm overslaan en direct op de knop Volgende klikken.

Bericht

In de derde fase kunt u het SMS-bericht selecteren dat voor de uitnodiging moet worden gebruikt. Alle getoonde SMS-berichten vindt u in het scherm Berichten terug (zie het menu Bibliotheek).

Wanneer u het gewenste SMS-bericht heeft geselecteerd, wordt de bijbehorende tegel lichtblauw gearceerd. Hierna kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Tekst te gaan.

Tekst

In de vierde fase kunt u de tekst van het SMS-bericht controleren en eventueel aanpassen. Deze tekst vindt u bij het desbetreffende SMS-bericht op het scherm Berichten terug, zie het menu Bibliotheek.

Berichtkop (Message header)

Taal: In dit veld kunt u de talen selecteren waarin het SMS-bericht is opgesteld. De taal die hier wordt getoond, is als standaardtaal op het scherm Berichten ingesteld. Middels de knop Taal toevoegen kunt u nog andere talen voor het SMS-bericht definiëren. Zodra u op deze knop heeft geklikt, verschijnt er een keuzelijst waaruit u de gewenste taal kunt selecteren. Nadat u een taal heeft geselecteerd, wordt deze in het selectieveld opgenomen. Door op de knop Vertalen te klikken, kunt u de berichttekst op het venster Vertaal bericht vertalen.

OpmerkingVergeet niet uw SMS-bericht te vertalen in alle talen die u nodig heeft.

Hierna kunt u dit venster met de knop < verlaten (zie rode pijl). Het SMS-bericht wordt in de bij Taal geselecteerde taal afgebeeld. Om het SMS-bericht van een andere taal aan te passen, kunt u in dit selectieveld die taal selecteren.

Afzender nummer/naam: De hier opgegeven naam wordt aan de deelnemers als afzender van het SMS-bericht getoond. 

Bericht: U kunt u de tekst die reeds voor het SMS-bericht is ingevoerd, wijzigen en/of aanvullen. Raadpleeg de link voor informatie over placeholders in berichten.

 • Door op de knop Opslaan te klikken, wordt het aangepaste SMS-bericht aan de uit te nodigen sampleleden verstuurd en automatisch op het scherm Berichten uit het menu Bibliotheek bijgewerkt.
 • Door op de knop Opslaan als nieuw bericht te klikken, verschijnt er een pop-upvenster waarin u een nieuwe naam voor het aangepaste SMS-bericht kunt opgeven. Dit aangepaste bericht wordt dan aan de uit te nodigen sampleleden verstuurd en onder de nieuwe naam aan het scherm Berichten uit het menu Bibliotheek toegevoegd.

Nadat u de gegevens rondom de te versturen tekst heeft gecontroleerd, kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Veldfase te gaan.

Veldfase

In de vijfde fase kunt u de datum en het tijdstip instellen waarop het SMS-bericht aan de geselecteerde sampleleden wordt verzonden. Standaard is bij het veld Startdatum veldfase de waarde Nu geselecteerd. In dit geval zal de uitnodiging direct na het voltooien van deze procedure aan de desbetreffende sampleleden worden verstuurd.

U kunt er ook voor kiezen de uitnodiging op een later, door u te bepalen tijdstip te verzenden. Hiervoor moet u bij het veld Startdatum veldfase de waarde Later selecteren, zie iets verderop.

Bij het veld Einddatum van de enquête is wordt meestal de waarde Geen einde aangegeven, tenzij u in de enquête bij de instelling Beëindig het verzamelen van gegevens op (onder Toegangscontrole op het scherm Opstellen) een einddatum voor de enquête heeft geselecteerd (zie Enquête-instellingen). Deze laatstgenoemde datum zult u dan ook op het scherm Veldfase terugzien.

Toelichting bij selectie waarde Later

In dit geval verschijnt er een datumveld waarin u middels de kalenderknop (1) de maand (gebruik eventueel de < en > knoppen), een datum in de toekomst (2) en het tijdstip op die datum (3) en (4) kunt instellen. Zodra u op OK (5) klikt, worden de geselecteerde datum en het tijdstip in het datumveld geplaatst.

Nadat u de planning heeft ingesteld, kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Verzend te gaan.

Verdelen

In de laatste fase kunt u de door ingestelde gegevens controleren en, indien nodig, op de vorige schermen (middels de knop Vorige) aanpassen. Onderaan wordt nog het aantal te verzenden SMS-berichten aangegeven.

Nadat u de gegevens op het scherm hebt gecontroleerd, kunt u op de groene knop Stuur rechtsonder in het scherm klikken om een verdeler op het distributieoverzicht aan te maken. Het bevat de enquête-uitnodiging van een sample via SMS-distributie.

Updated on July 6, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer