1. Home
 2. Bibliotheek
 3. Berichten
 4. Startknop in een bericht

Startknop in een bericht

Bij het ontvangen van een enquête-uitnodiging via de mail kan een deelnemer doorgaans op de startknop (1) klikken om de desbetreffende enquête op te starten. Dit is de gebruikelijke procedure.

Uit voorzorg kunt u echter de placeholder {{survey.personal_link}} (2) in het onderstaande tekstvak van een uitnodigingsbericht opnemen (zie ook het topic Placeholders in berichten). Op de positie van deze placeholder komt dan in elke e-mailuitnodiging een unieke persoonlijke link te staan waarmee de desbetreffende enquête door een deelnemer kan worden opgestart. Deze link kan dan worden gebruikt, voor het geval dat de start-knop niet kan worden geactiveerd.

Voor het opnemen van deze placeholder moet de volgende procedure worden aangehouden:

 • Plaats de cursor in het tekstvak van het bericht.
 • Klik op de link Rich Text Editor… opdat het RTE-venster verschijnt.
 • Klik op het pictogram Placeholder (1) opdat er een sectie met placeholders aan het RTE-venster wordt toegevoegd.
 • Klap de enquête-placeholders open (2); deze bevinden zich onder Survey.
 • Plaats de cursor op de positie in het tekstvak waar u de placeholder wilt invoeren (3).
 • Klik op {{survey.personal_link}} (4) om deze placeholder op de aangegeven positie in het tekstvak te plaatsen.
 • Klik op de groene knop Opslaan (5).
Tekst startknop aanpassen

Om de tekst op de startknop aan te passen, dient u de volgende stappen uit te voeren:

 • Klik in het tekstvak van de startknop met als voorbeeld de tekst “Start Survey”.
 • Klik op de link Rich Text Editor… om het RTE-venster te openen.
 • Verander de tekst van “Start Survey” in bijvoorbeeld “Run Questionnaire”.
 • Klik op de groene knop Opslaan.

Zodra u deelnemers voor het vullen van een enquête m.b.v. dit bericht heeft uitgenodigd, zullen zij op de knop “Run Questionnaire” moeten klikken om deze enquête op te starten.

Opmerking: Ook wanneer u deelnemers via een e-mail uitnodigt om deel te nemen aan een enquête, kunt u tijdens deze procedure nog de tekst van de startknop wijzigen. Dit wordt in fase 4 (= Tekst) van het uitnodigingsproces van een sample beschreven. Dit heeft absoluut geen nadelige gevolgen. De deelnemers ontvangen dan een uitnodiging waarin zij op de startknop met de door u gewijzigde tekst kunnen klikken.

Kleur startknop aanpassen

De kleur van de startknop kan NIET in het menu Berichten, maar kan alleen in de bijbehorende berichtlay-out worden aangepast. Dit is de lay-out op basis waarvan het desbetreffende bericht wordt vormgegeven. Deze berichtlay-out vindt u rechtsboven aan het scherm bij de instellingen van het bericht terug.

Om toegang tot het menu Berichtlay-outs onder de tab Bibliotheek te krijgen, dient u van tevoren aan een trainingsprogramma van één van de medewerkers van Survalyzer te hebben meegedaan. Het doel van dit programma is u te informeren over o.a. het effect van een instellingswijziging op een berichtlay-out. Een berichtlay-out kan immers, hoe onbedoeld ook, beschadigd raken met als gevolg dat de tekst onleesbaar wordt. Daarnaast moet u over een licentie van het corporate package beschikken. Voor informatie over dit laatstgenoemde product kunt u bij ons salesteam terecht (sales@survalyzer.com).

Updated on September 12, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer