Sterschaal

Een sterschaal is een type beoordelingsvraag waarbij respondenten producten en/of diensten kunnen rangschikken op een puntenschaal, waarbij voor de visualisatie van sterren gebruik wordt gemaakt.

Een respondent kan tijdens het invullen van zijn/haar enquête bij dit vraagtype zijn/haar oordeel over een product/dienst (bv. film) middels een aantal sterren aangeven.

Bij de Ster keuzes kunt u de omschrijvingen voor de hoeveelheid sterren aangeven, bv. 1 ster = Slecht, 2 sterren = Matig, 3 sterren = Gemiddeld, 4 sterren = Goed, 5 sterren = Uitstekend.

Met behulp van de knop Ster toevoegen kunt u meer sterren (en sterkeuzes) aan de puntenschaal toevoegen. Zo zult u voor een gedetailleerde, kritische beoordeling wellicht van een 10-puntenschaal gebruik willen maken. Voor een globale beoordeling daarentegen, volstaat vaak een 3-puntenschaal (met bijvoorbeeld de omschrijvingen Onvoldoende, Voldoende, Goed). Om het aantal sterkeuzes te reduceren, kunt u op het kruisje (x) achter de desbetreffende omschrijvingen klikken (zie bovenstaande afbeelding).

Nadat de deelnemers de enquête hebben voltooid, kunt u de resultaten van o.a. dit vraagtype in het online rapport terugzien. Hiervoor kunt u in het gecreëerde basisrapport op het rood omcirkelde pictogram klikken, zie onder Analyseren. Klik hier voor een beschrijving over het aanmaken van een basisrapport.

Zodra u in het online rapport op de desbetreffende sterrenvraag heeft geklikt, verschijnt links (zie onder) een grafiek waarin de beoordeling van het product of de dienst door het totale aantal deelnemers wordt aangegeven. De door u gedefinieerde omschrijvingen van de sterkeuzes vindt u in de legende direct onder de grafiek terug.

Uit de bovenstaande grafiek kunt u bijvoorbeeld afleiden dat het product (in dit voorbeeld een film) door 2 deelnemers als Uitstekend, 5 deelnemers als Goed, 2 deelnemers als Gemiddeld en door 1 deelnemer als Matig wordt beschouwd.

Bij het downloaden van de ruwe data waarbij de optie Download ruwe data met labels voor vraagteksten en antwoordmogelijkheden is geselecteerd, worden de gedefinieerde sterkeuze-omschrijvingen in de kolommen van het Excel-bestand getoond. Zo wordt door zowel de tweede als de zesde deelnemer uit bovenstaand voorbeeld de desbetreffende film (kolom F) als Uitstekend (Excellent) ervaren.

Updated on November 11, 2022
Was this article helpful?
Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer