Enquête-instellingen

Elke enquête heeft zijn eigen instellingen; deze gelden alleen voor de desbetreffende enquête. De enquête-instellingen zijn achtereenvolgens:

Naam van de enquête

De enquêtenaam is de interne naam voor uw enquête. Deze naam verschijnt in uw lijst met enquêtes. De enquêtedeelnemers zien deze naam niet.

Omschrijving

De hier opgegeven omschrijving kan een toelichting voor bijvoorbeeld collega’s bevatten. Deze omschrijving wordt ook op de titelpagina van het gedownloade Word-bestand getoond.

'Terug' knop

Als u deze instelling heeft aangevinkt, dan kan een enquêtedeelnemer in de enquête op de knop Vorige klikken om zijn/haar antwoorden op eerdere pagina’s in de enquête aan te passen.

'Tussentijds opslaan' knop (professional user)

Als u deze instelling heeft aangevinkt, dan kan een enquêtedeelnemer de door hem/haar verstrekte antwoorden op een enquêtepagina tussentijds opslaan. Wanneer hij/zij dan naar een eerdere pagina in de enquête teruggaat om vervolgens weer op de huidige pagina terug te keren, blijven de reeds gegeven antwoorden bewaard. Deze knop biedt ook uitkomst, als een deelnemer bij het beantwoorden van de vragen op een pagina veel tijd nodig heeft. Hij/Zij kan dan alvast de gegeven antwoorden op een bepaalde pagina opslaan.

Bij het creëren van een lange enquête zonder paginascheidingen en/of secties is het handig deze instelling te activeren. Stel, een deelnemer begint met het invullen van een enquête, maar halverwege breekt hij/zij de enquête af. De door deze deelnemer gegeven antwoorden worden dan niet geregistreerd, tenzij hij/zij voor het afbreken van de enquête op de knop Tussentijds opslaan (Save interview) heeft geklikt. U kunt immers alleen de antwoorden van deze deelnemer bekijken en analyseren, die hij/zij middels deze knop heeft opgeslagen.

Het is dan ook raadzaam uw enquête met behulp van paginascheidingen en/of secties te structureren. Bij beide elementen moet een deelnemer op de knop Volgende klikken om met de enquête verder te gaan. Door op deze knop te klikken, worden de antwoorden van deze deelnemer standaard geregistreerd. Mocht hij/zij dan de enquête op een gegeven moment afbreken, dan beschikt u voor uw analyse in elk geval over een aantal van de door deze deelnemer verstrekte antwoorden.

Automatisch scrollen

Als u deze instelling heeft aangevinkt, dan wordt de eerstvolgende vraag uit de enquête automatisch boven aan het scherm geplaatst, nadat de deelnemer een bepaalde vraag heeft beantwoord. Hij/Zij hoeft dan niet handmatig naar de volgende vraag in de enquête te scrollen.

Opmerking: De laatste vraag op een pagina zal niet boven aan het scherm worden afgebeeld, omdat deze zich te dicht bij de knoppen Vorige en Volgende (aan het einde van een pagina) bevindt.

Sectievolgorde (professional user)

Met de instelling Sectievolgorde kunt u de volgorde van de verschillende secties met vragen in uw enquête randomiseren. Vervolgens kunt u eventueel bij het veld Uitgesloten: de secties aangeven die van randomisatie moeten worden uitgesloten.

Stel, een enquête bestaat uit 6 secties, bv. Sectie 1 t/m 6; alle secties worden gerandomiseerd m.u.v. de secties 3 en 4. In dit geval zal alleen de volgorde van de secties 1, 2, 5 en 6 per deelnemer worden gerandomiseerd. Wanneer een deelnemer op de enquêtelink klikt, kan hij/zij bijvoorbeeld de volgende volgorde van secties met vragen te zien krijgen:

 • Sectie 5 – Sectie 2 – Sectie 3Sectie 4 – Sectie 6 – Sectie 1
 • Sectie 6 – Sectie 2 – Sectie 3Sectie 4 – Sectie 1 – Sectie 5
 • Sectie 1 – Sectie 6 – Sectie 3Sectie 4 – Sectie 5 – Sectie 2
 • Sectie 2 – Sectie 5 – Sectie 3Sectie 4 – Sectie 1 – Sectie 6

Opmerking: De posities van de secties 3 en 4 in de enquête blijven gehandhaafd.

Talen

Bij het aanmaken van een nieuwe enquête moet u de standaardtaal aangeven. Deze standaardtaal vindt u hier en op de pagina Vormgeving van uw enquête terug. Deze taalinstelling stelt u in staat andere talen aan de enquête toe te voegen, de tekst van de enquête te vertalen en de standaardtaal van uw enquête te wijzigen.

Opmerking: Voor een meertalige enquête kunt u eerst de enquête in de standaardtaal opstellen. Hierna voegt u de benodigde talen toe en kunt u per taal de enquête gaan vertalen.

Voor het toevoegen van een andere taal moet u op de knop Taal toevoegen (1) klikken, opdat er een keuzelijst verschijnt waaruit u de gewenste taal kunt selecteren (zie het overzicht Beschikbare talen voor meer informatie). Zodra u een taal bij de taalinstelling heeft toegevoegd, worden automatisch alle knoplabels en berichten in deze taal voorgedefinieerd.

Om de standaardlabels van knoppen en/of standaardomschrijvingen van berichten in een taal aan te passen, moet u op het pictogram met de 3 verticale puntjes (2) achter de desbetreffende taal klikken. U krijgt dan alle voorgedefinieerde teksten te zien. Hieronder ziet u enkele van deze teksten.

Deze teksten kunnen alleen in Survalyzer worden gewijzigd; ze worden NIET naar het vertaalbestand geëxporteerd. Elke tekstuele wijziging wordt alleen voor de desbetreffende enquête opgeslagen. Bij het kopiëren van een enquête waarvan u enkele voorgedefinieerde teksten heeft aangepast, worden deze aanpassingen meegekopieerd. Maakt u echter een nieuwe enquête aan, dan wordt deze weer van de voorgedefinieerde teksten voorzien.

Voor het verwijderen van een taal kunt u rechts naast de gespecificeerde taal op het pictogram Verwijderen (3) klikken. Voor deze procedure wordt u om een bevestiging gevraagd.

Opmerking: De standaardtaal van een enquête kan niet worden verwijderd.

Voor het instellen van de standaardtaal voor uw meertalige enquête kunt u op het keuzerondje links naast de gewenste taal klikken. U wordt om een bevestiging van uw keuze gevraagd.

Als er twee of meer enquêtetalen zijn ingesteld, wordt bij deze instelling de knop Enquête vertalen (4) getoond. Voor het vertalen van de enquête-inhoud in de standaardtaal naar één of meer andere talen kunt u op deze knop klikken. Voor meer informatie zie het topic Enquête vertalen.

Panelsynchronisatie

Om hiermee te kunnen werken, heeft u de panel ADD-ON functionaliteit nodig.

Panelsynchronisatie

U kunt de panelsynchronisatie instellen, als u gegevens van de enquête met die van het panel wilt synchroniseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens als Voornaam en E-mailadres. Deze panelsynchronisatie kan voor twee enquêtetypes worden ingezet: de registratie-enquête en de profielenquête.

Registratie-enquête

Een registratie-enquête stelt u in staat nieuwe deelnemers in te schrijven; deze deelnemers worden na het beantwoorden van een aantal enquêtevragen automatisch aan een panel toegevoegd. Deze enquête bevat gewoonlijk vragen over het potentiële panellid, bv. Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Geslacht en Functie (een variabele uit een aangemaakte categorie).

Opmerking: Het e-mailadres en het wachtwoord zijn essentiële gegevens voor de registratie, want de deelnemer heeft deze nodig om op de profielenquête te kunnen inloggen.

Aan het begin van een registratie-enquête zult u veelal een sectie (bv. Introductie) met een vraag opnemen waarin u de enquêtedeelnemer om toestemming vraagt de door hem/haar verstrekte gegevens in een panel op te nemen. Dit kan een vraag zijn waarop alleen met Ja of Nee geantwoord kan worden.

In de volgende sectie (bv. Profiel) kunt u alle vragen betreffende de potentiële, nieuwe panelleden opnemen, bv. Wat is uw voornaam?. De hier door de deelnemers gegeven antwoorden op de diverse vragen zullen aan het einde van deze sectie met behulp van een instelling automatisch aan het panel worden toegevoegd (zie verderop). Zorg ervoor dat deze profielvragen bij elkaar in één sectie worden gegroepeerd.

Bij een eventuele profielvraag naar het geslacht kunt u drie antwoordopties opnemen: Man, Vrouw en Genderneutraal. Houd er wel rekening mee dat de onderliggende waarden dan respectievelijk 0, 1 en 2 moeten zijn.

This image has an empty alt attribute; its file name is Synchr04-1024x209.jpg

Vergeet niet een filter in te stellen voor de profielvragen uit deze tweede sectie. De profielgegevens mogen immers alleen na toestemming van de deelnemer in het panel worden opgenomen. Hiervoor moet u op het sectie-element in de enquête klikken opdat aan de rechterzijde de knop Filter toevoegen verschijnt. Als u hierop klikt, verschijnt het venster Filter voor sectie - <naam sectie>. In dit venster kunt u bijvoorbeeld de volgende keuzes vastleggen:

 • Toon dit element
 • als - Vraag - q1 Wilt u uw gegevens voor het panel aanleveren? - Ja - geselecteerd

Na de laatste profielvraag in deze sectie (bv. Wat is uw functie?) neemt u een paginascheiding in de enquête op. Deze paginascheiding moet voor een eventuele, derde sectie worden ingevoegd. Wanneer op het paginascheidingselement in de enquête klikt, wordt rechts de instelling Maak een nieuw panellid aan bij dit pagina-einde afgebeeld. Deze instelling moet u voor de registratie van nieuwe panelleden aanvinken.

Voor het definiëren van de mapping heeft u een (nieuw) panel nodig die u in het menu Panels kunt aanmaken cq. onderhouden.

Onder het tabblad Leden (Members) wordt ingeval van een nieuw panel nog niets getoond; onder het tabblad Variabelen ziet u alle systeemvariabelen die standaard voor een panel zijn gedefinieerd. Hieraan kunt u uw eigen variabelen, bv. Functie, aan toevoegen. Deze variabelen moeten in een categorie (= variabele groep) worden ingedeeld, zie onder de groene knop Inhoud toevoegen (Add content).

Wanneer het panel is aangemaakt of bijgewerkt, kunt u bij instellingen op de knop Panelsynchronisatie klikken.

Op het scherm Panelsynchronisatie kunt u nu de volgende gegevens instellen:

 1. Het type panelsynchronisatie moet worden gekozen. Bij een registratie-enquête gaat het om het type Inschrijving (Sign Up).
 2. Het panel voor de registratie van potentiële panelleden moet worden geselecteerd (in dit voorbeeld is dat Survey panel).
 3. De gegevens van de profielvragen uit de registratie-enquête moeten met de variabelen uit het geselecteerde panel worden gemapt. Bijvoorbeeld, de open vraag q2 Geef uw voornaam op? mapt u met de systeemvariabele First Name en de open vraag q7 Wat is uw functie? mapt u met de door u gespecificeerde variabele Functie. U kunt in de kolom Panelvariabelen ALLEEN de systeemvariabelen (rood omkaderd) en uw eigen categorievariabelen (groen omkaderd) uit het gekoppelde panel selecteren.
  Door het mappen van deze gegevens bewerkstelligt u dat wanneer een deelnemer bij de vraag q2 Geef uw voornaam op? als antwoord John opgeeft, deze voornaam onder de systeemvariabele First Name in het geselecteerde panel wordt opgeslagen. Een door een deelnemer opgegeven functie als System engineer verschijnt in dit panel onder bijvoorbeeld de door u aangemaakte variabele Functie.

Opmerking: Het datatype van een profielvraag (zie de tweede kolom in bovenstaande afbeelding) moet in overeenstemming zijn met datatype van de gemapte panelvariabele.

Nadat u alle gegevens heeft gemapt, kunt u op het kruisje X (4) rechtsboven aan het scherm klikken. De door u ingestelde gegevens worden automatisch opgeslagen. U keert dan weer naar het scherm Opstellen met de instellingen terug. De registratie-enquête is nu klaar voor gebruik.

Opmerking: Test de registratie-enquête, voordat u deze publiceert. Indien u deze enquête meerdere malen test, verwijder dan telkens de in het geselecteerde panel opgenomen profielgegevens. Een e-mailadres mag namelijk maar één keer in een panel voorkomen.

Nadat de deelnemers de registratie-enquête met behulp van de anonieme enquêtelink hebben ingevuld en de antwoorden hebben verstuurd, zullen de verstrekte profielgegevens in het desbetreffende panel worden opgenomen. Alleen eventuele verstrekte wachtwoorden worden NIET in het panel getoond; ze zijn echter wel degelijk geregistreerd.

Met behulp van een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord kan een deelnemer zich op zijn/haar profielpagina aanmelden en heeft hij/zij toegang tot andere enquêtes die met het desbetreffende panel zijn gekoppeld.

E-mailadres bevestigen

Om het geregistreerde e-mailadres van een nieuw panellid te bevestigen, kunt u zich aan de procedure houden die in het topic Registratie: e-mailadres bevestigen is beschreven.

Profielenquête

Moet nog worden beschreven.

Toegangscontrole
Enquête en persoonlijke links

Indien de instelling Meerdere keren invullen toestaan is aangevinkt, mag een deelnemer meer dan één keer aan de desbetreffende enquête deelnemen.

 • Bij gebruik van gepersonaliseerde links voor elke deelnemer (bv. bij een uitnodiging via een sample) werkt deze instelling altijd.
 • Bij gebruik van anonieme links voor elke deelnemer (zie onder Enquêtekoppelingen op de pagina Distributie) werkt deze instelling alleen, wanneer van HETZELFDE apparaat gebruik wordt gemaakt. Als een deelnemer de enquête bijvoorbeeld op zijn/haar mobiel invult, dan kan hij/zij de enquête nog een keer op een tablet of desktop invullen. Dat kan zelfs, wanneer de instelling Meerdere keren invullen toestaan NIET is geselecteerd.

Opmerking: Wanneer u de instelling Activeer codeverificatie onder Code beperkte toegang heeft aangevinkt, kan een deelnemer de enquête niet tweemaal invullen. Om deze reden wordt de instelling Meerdere keren invullen toestaan dan niet meer op het scherm getoond.

Einddatum

Bij Einddatum kunt u een specifieke datum en tijd instellen waarop het verzamelen van gegevens voor de desbetreffende enquête wordt beëindigd. Vanaf deze datum/tijd hebben enquêtedeelnemers geen toegang meer tot de enquête.

Wanneer een deelnemer na de hier opgegeven datum/tijd op de enquêtelink in de uitnodiging klikt, zal hij/zij de melding De enquête is verlopen te zien krijgen. Om deze deelnemer eventueel toch weer toegang tot de enquête te verlenen, moet u de optie Geen einddatum selecteren of een latere datum bij de optie Beëindig het verzamelen van gegevens op instellen. Deze laatstgenoemde optie wordt altijd standaard met de huidige datum en tijd gevuld. Met behulp van de kalenderfunctionaliteit (rood omcirkeld) opent u een venster waarop een andere datum (2) en tijd (3) – en eventueel jaar/maand (1) – in de toekomst kan worden gekozen.

Code beperkte toegang

Wanneer u de instelling Activeer codeverificatie (Enable code access) heeft aangevinkt, kan een deelnemer de enquête SLECHTS één keer invullen. De instelling Meerdere keren invullen toestaan (zie onder Enquête en persoonlijke links) wordt dan niet meer op het scherm getoond.

Kortom, als een deelnemer zich middels een code (sample) aanmeldt, kan hij/zij de enquête invullen en met de bedankpagina eindigen. Zodra deze deelnemer zich dan nogmaals met dezelfde code aanmeldt, wordt hij/zij direct naar de bedankpagina doorgestuurd.

Opmerking: Voor het aanmaken van een gepersonaliseerde code kunt u een video (Engelstalig) op de pagina Manage Code Access Lists bekijken.

Mocht een deelnemer om wat voor reden dan ook toch een enquête voor de tweede keer willen invullen, dan kan dat alleen, als hij/zij

 • een andere browser gebruikt,
 • vanaf een andere PC in bijvoorbeeld dezelfde ruimte werkt,
 • de anonieme enquêtelink m.b.v. de rechtermuisknop in een incognitovenster opent.

Bij het aanvinken van de instelling Activeer codeverificatie heeft u de keuze uit twee opties. Beide opties kunnen in verband met de tegenstrijdigheid niet tegelijkertijd worden ingeschakeld.

 • Eenmalige toegang (één interview per code): geen meervoudige deelname.
 • Groepstoegang (meerdere gelijktijdige interviews per code), bijvoorbeeld: een klas leerlingen met allemaal een eigen tablet/PC en allen dezelfde code.

Wanneer u uw keuze heeft bepaald, kunt u in het invoerveld het gewenste sample of panel selecteren. Voor het werken met deze functionaliteit heeft u verder de volgende gegevens nodig:

 • de anonieme enquêtelink (onder Enquêtekoppelingen op de pagina Distributie) en
 • per deelnemer een unieke uitnodigingscode (opgegeven bij het veld Code onder System Fields van het desbetreffende sample) OF een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord (opgegeven bij de velden Email en Password onder System Fields van het desbetreffende panel).
 • Bij gebruik van een sample wordt met behulp van de anonieme enquêtelink een scherm met het veld Voer uw uitnodigingscode in geopend. Nadat de deelnemer de aan hem/haar toegekende code (bevindt zich in het sample) heeft ingevuld en op de knop Ga door met de enquête heeft geklikt, wordt de in te vullen enquête getoond.
 • Bij gebruik van een panel wordt met behulp van de anonieme enquêtelink een scherm geopend waarin de deelnemer een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord moet opgeven. Nadat deze deelnemer zijn/haar e-mailadres en het aan hem/haar toegekende wachtwoord (bevindt zich in het panel) heeft ingevuld en op de knop Ga door met de enquête heeft geklikt, wordt de in te vullen enquête getoond.

Stel, een bedrijf heeft 5 filialen en bij elk van deze filialen wilt u onder 10 verschillende medewerkers een enquête houden. De namen van de filialen zou u dan in het veld Last Name onder System Fields kunnen vastleggen. Eronder kunt u bij Code voor alle medewerkers van hetzelfde filiaal dezelfde code opgeven.

Nadat u de enquête heeft opgesteld, kunt u bij de instellingen de groepstoegang voor alle medewerkers van alle filialen van het bedrijf instellen. Onder de optie Groepstoegang kunt u het gewenste sample (hier: Company) selecteren.

Als u tot slot alles heeft getest en de enquête heeft gepubliceerd, kunt u op de pagina Distributie de anonieme link onder Enquêtekoppelingen voor alle medewerkers gebruiken.

Opmerking: U kunt in dit geval geen gebruik van een linklijst maken, omdat deze lijst gepersonaliseerde links bevat.

Updated on maart 22, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer