Taalkeuze instellen

Als een enquête in verschillende talen is opgesteld, kunt u met behulp van de taalkiezer een respondent in staat stellen de enquête in de door hem/haar gewenste taal in te vullen.

Opmerking: U kunt de taalkeuze alleen instellen, als de desbetreffende enquête niet is gepubliceerd.

Voor deze procedure moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

  • Controleer bij de Enquête-instellingen op de pagina Opstellen of de enquête in meerdere talen is vertaald, bv. Engels, Frans en Duits.
  • Open de pagina Vormgeving.
  • Vink de vakjes naast de elementen Subkop en Taalkiezer aan.
  • Verstuur op de pagina Distributie de uitnodiging naar uw respondenten. Wanneer een respondent op de link klikt om de enquête in te vullen, kan hij/zij zij op elke pagina van de enquête de voorkeurstaal aanpassen. Zodra de respondent op de dropdown knop klikt, wordt er een lijst met beschikbare talen getoond (opengeklapt) waaruit hij/zij er één kan selecteren. Dit zijn uiteraard alleen de talen waarin de enquête is vertaald.
Updated on January 18, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer