Tekstblok

Het tekstblok is een element waarin een deelnemer geen antwoord kan invoeren. Het kan voor verschillende functies worden gebruikt, zoals

  • een begroeting aan het begin van een enquête,
  • verklarende teksten tussen de vragen,
  • een voetnoot bij een vraag.

De bedankpagina is een speciaal tekstblok dat aan het einde van een enquête wordt getoond. Er hoeft geen informatie in dit tekstblok te worden ingevoerd. Een lege bedankpagina wordt als een lege pagina weergegeven.

PDF-exportinstellingen

Als u de instelling Toon dit tekstblok niet bij het exporteren van afdrukken aankruist, dan zal het desbetreffende tekstblok niet in het PDF-bestand worden opgenomen dat door een deelnemer aan het einde van de enquête kan worden gedownload. Dit bestand bevat dan alle vragen en antwoorden van de desbetreffende deelnemer MINUS de gegevens van dit tekstblok. Klik hier voor een beschrijving van de PDF-downloadprocedure.

Updated on November 14, 2022

Was this article helpful?

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer