Maximum tijdsduur voor beantwoorden enquête instellen

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Stel, u wilt de tijdsduur voor het beantwoorden van een enquête instellen en hiervoor een maximum definiëren, bijv. een deelnemer mag voor het beantwoorden van 5 vragen maar 30 seconden gebruiken. Wanneer een deelnemer meer tijd nodig heeft gehad, kan eventueel aan de door hem/haar ingevulde enquête een screen-out worden toegekend, op grond waarvan zijn/haar enquêtegegevens niet in de analyseresultaten worden meegeteld. Hij/Zij kan dan bijvoorbeeld voor deelname aan een eventuele vervolgenquête worden uitgesloten.

Use case en hoe in te stellen?

Voorafgaand aan de enquête met vragen en bijbehorende antwoorden, kunt u bijvoorbeeld de volgende elementen in uw enquête opnemen: een tekstblok en een waardetoewijzing.

In een tekstblok informeert u de deelnemer dat hij/zij over maximaal 30 seconden beschikt om enkele vragen te beantwoorden. De tijd wordt gestart, zodra deze deelnemer op de knop Volgende heeft geklikt; deze wordt ook stopgezet, wanneer hij/zij nogmaals op de knop Volgende, iets verderop in de enquête, heeft geklikt.

Met behulp van de formule datetime2number(today()) in een waardetoewijzing legt u voor de door u bedachte variabele, bv. StartDateTime, de exacte tijd, uitgedrukt in milliseconden, vast. Dit is de tijd waarop de deelnemer voor de eerste keer in de enquête op de knop Volgende klikt (voor het beantwoorden van de vragen).

VariabeleDatatypeIs gelijk aan de volgende term:
StartDateTimeGeheel getaldatetime2number(today())

Bij de instelling Uitvoeren selecteert u de optie Elke keer dat de respondent langs dit punt komt.

Hierna neemt u alle vragen in de enquête op die een deelnemer binnen een bepaalde tijd moet beantwoorden. De maximum tijdsduur legt u verderop in een filter vast.

Nadat u alle vragen heeft opgenomen, kunt u nogmaals dezelfde formule als voor het starten van de enquête, d.i. datetime2number(today()), gebruiken, maar dit keer met een andere variabele, bv. EndDateTime. In dit geval gaat het om de tijd waarop de deelnemer voor de tweede keer in de enquête op de knop Volgende klikt (voor het afronden van de vragen).

VariabeleDatatypeIs gelijk aan de volgende term:
EndDateTimeGeheel getaldatetime2number(today())

Bij de instelling Uitvoeren kunt u weer de optie Elke keer dat de respondent langs dit punt komt selecteren.

Vervolgens neemt u een waardetoewijzing op waarbij u het verschil in tijd tussen de variabelen EndDateTime (de tijd waarop de enquête is beëindigd) en StartDateTime (de tijd waarop de enquête is gestart) laat berekenen. Dit verschil (de meettijd) wordt in milliseconden uitgerekend. Voor deze berekening dient u ook een variabele aan te maken, bv. ReactionTime.

Als u een deelnemer de tijdsduur voor het beantwoorden van de enquête wilt tonen, kunt u na de bovengenoemde waardetoewijzing een tekstblok in de enquête opnemen. In dit tekstblok kunt u tekst als De reactietijd in milliseconden is: {{custom.ReactionTime}} opnemen. De gebruikte placeholder voor de tijdsduur krijgt altijd de prefix custom. Voor het opnemen van een custom placeholder kunt u rechtsboven het tekstvak op de link met het label RTF-editor klikken. U komt dan op het RTE-venster terecht. Voor meer informatie kunt u het artikel Rich Text Editor (RTE) raadplegen.

Om de reactietijd van milliseconden naar seconden te converteren, kunt u bijvoorbeeld de variabele Seconds aanmaken, waarbij u de formule ReactionTime / 1000 kunt opgeven. Bij het datatype zal het in dit geval om een breukgetal gaan.

VariabeleDatatypeIs gelijk aan de volgende term:
SecondsGebroken getalReactionTime / 1000

Bij de instelling Uitvoeren kan nu ook de optie Elke keer dat de respondent langs dit punt komt worden geselecteerd.

De geconverteerde reactietijd kan uiteraard ook weer in een tekstblok aan een deelnemer worden getoond. In dit geval gebruikt u dan de placeholder voor de variabele Seconds.

Tot slot neemt u na het tekstblok een doorstuurelement in uw enquête op. Hierin kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat aan een enquête van een deelnemer de status Screen-out wordt toegekend, wanneer hij/zij voor de beantwoording van deze enquête meer dan 30 seconden nodig heeft.

Als u op het ingevoegde doorstuurelement in de enquête klikt, kunt u rechts op het scherm de afsluitingstekst en de filtervoorwaarde(n) vastleggen. De afsluitingstekst is de melding die een deelnemer te zien krijgt, wanneer hij/zij er niet in slaagt de enquête binnen de vastgestelde tijdslimiet te beantwoorden.

Zodra u op de knop Filter toevoegen heeft geklikt, verschijnt het venster Filter waarop u kunt aangeven onder welke voorwaarde(n) een melding al dan niet aan een deelnemer wordt getoond.

  • Verberg dit element
  • als – Aangepaste variabele – Seconds – < 30

Nadat u de inrichting heeft voltooid, moet u nog op de groene knop Opslaan klikken.

Updated on July 18, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer