Undo- & Redo-functionaliteit

Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig

Deze functionaliteit biedt u de mogelijkheid om de laatste aangebrachte wijzigingen in een enquête ongedaan te maken. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld verwijderde elementen (bv. een vraag, sectie of tekstblok) terughalen of een abusievelijk geïmplementeerde bug herstellen.

Bij het activeren van de pagina Opstellen verifieert het systeem of er nog aanpassingen zijn verricht die kunnen worden teruggedraaid. Het gaat in dit geval om aanpassingen die maximaal 24 uur oud zijn.

Met de Undo- & Redo-functionaliteit kunnen maximaal 5 wijzigingen ongedaan worden gemaakt. Elke wijziging kan als één stap worden beschouwd. Een wijziging die met de Undo-knop (rood omkaderd) ongedaan wordt gemaakt, kunt u met de Redo-knop (paars omkaderd) weer terugzetten. Beide knoppen worden alleen getoond, als aan de enquête de status Herzien is toegekend.

Opmerking: Enquêtewijzigingen kunnen niet worden teruggedraaid, zodra u een enquête heeft gepubliceerd.

Stel dat u 4 secties met een x aantal vragen voor een enquête heeft opgesteld. Om de een of andere reden besluit u de laatste sectie met vragen uit de enquête te verwijderen. U doet dit door te klikken op het prullenbakpictogram (1) van de betreffende sectie te klikken.

Er verschijnt een waarschuwingspop-up waarin u wordt gevraagd uw keuze te bevestigen. Hiervoor moet u op de groene knop Ja (2) klikken. De desbetreffende sectie wordt dan verwijderd.

Om deze bewerking ongedaan te maken, moet u één keer op de Undo-knop (3) klikken. Als u met de muisaanwijzer over deze knop beweegt, verschijnt automatisch de knopinfo die aangeeft welke wijziging (bijv. 4 – Sectie verwijderd) ongedaan wordt gemaakt, zodra u erop heeft geklikt. Nadat u op de Undo-knop heeft geklikt, wordt de eerder verwijderde sectie met vragen opnieuw op exact dezelfde positie in de enquête ingevoegd.

Zodra een bewerking met de Undo-knop is teruggedraaid, wordt de Redo-knop opgelicht, waarmee u de uitkomst van de laatste Undo-opdracht kunt herroepen. De Redo-functionaliteit kan pas worden ingezet, nadat van de Undo-functionaliteit gebruik is gemaakt.

De Undo- & Redo-functionaliteit kan ALLEEN op de pagina Opstellen bij o.a. de volgende elementen worden toegepast:

  • gewijzigde vraagcodes
  • gewijzigde vraagtypes
  • verwijderde, aangepaste, verplaatste en toegevoegde vragen
  • verwijderde, aangepaste, verplaatste en toegevoegde secties
  • in-/uitgeschakelde enquête-instellingen, zoals Meerdere keren invullen toestaan

De functionaliteit leent zich echter niet goed voor het ongedaan maken cq. herstellen van ingetoetste teksten.

Updated on February 24, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer