Upload ruwe data

Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als u een Professional Analytics-gebruiker bent.

Als u voor ‘t eerst met deze functionaliteit gaat werken, is het raadzaam de procedure goed te testen. De procedure zal aan de hand van een voorbeeld worden beschreven.

Stel, u heeft 7 afgeronde enquêtes waarvan er 1 een testenquête is (zie bovenstaande afbeelding). Om deze testenquête te verwijderen, moet u zich aan de volgende procedure houden:

  • Open de desbetreffende enquête en ga naar de pagina Analyseren (1).
  • Klik op het pictogram Ruwe data wijzigen door Excel-upload (2), opdat het scherm Upload onbewerkte gegevens wordt getoond.
  • Klik in dit scherm op de knop Download het huidige bestand met ruwe gegevens (3), opdat er een Excel-bestand linksonder aan het scherm wordt geplaatst.
  • Open dit bestand met de 7 antwoorden (in dit voorbeeld) en schakel het bewerken in.
  • Plaats bij de te verwijderen enquête de waarde 1 in de laatste kolom van dit Excel-bestand (_will_be_deleted_). Het betreft de enquête waarvan de antwoorden moeten worden gewist.
  • Sla dit bestand eventueel onder een andere naam op uw PC op.

  • Klik nu in hetzelfde uploadscherm in het vak Zet hier elementen neer (4) en selecteer het aangepaste Excel-bestand op uw PC. Na selectie wordt dit bestand onder het grijze vak op dit uploadscherm geplaatst. Zie de rode pijl.
  • Klik nu op de knop Uploaden (5), opdat een overzicht van het totale aantal gevonden rijen (1 rij per antwoord) in het Excel-bestand wordt getoond. Eronder wordt het aantal ongewijzigde, bijgewerkte, verwijderde, toegevoegde en genegeerde rijen aangegeven. In ons voorbeeld gaat het om 6 ongewijzigde rijen en 1 verwijderde rij (d.w.z. de verwijderde testenquête).
  • Klik tot slot op de knop Importeren (6). Het importproces wordt opgestart. U moet dan even wachten. Op een gegeven moment zult u zien dat de import is voltooid.

In het enquêteoverzicht zult u nu kunnen zien dat de testenquête is verwijderd. Het aantal afgeronde enquêtes is van 7 naar 6 bijgewerkt.

Updated on October 12, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer