Validatie: Datum 2 > Datum 1

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Deze functie kunt u gebruiken, als u een deelnemer in een enquête verzoekt twee datums in twee verschillende vragen op te geven, waarbij de datum in de tweede vraag (bv. vraag met variabele schermcode q2) na de datum in de eerste vraag (bv. vraag met variabele schermcode q1) moet liggen.

Use case en hoe in te stellen?

Voor het inrichten van deze functie gaat u als volgt te werk:

  • Neem het vraagtype Datum voor de eerste datum in uw enquête op, formuleer de vraag en voorzie deze eventueel van toelichtingstekst (bv. DD/MM/JJJJ). Het antwoordgegevenstype is: Datum.
  • Herhaal de bovenstaande stap voor de tweede datum.
  • Voeg hierna het vraagtype Validatie aan de enquête toe. Het validatie-element kan onder de twee vragen met de datums worden aangebracht.
  • Geef de foutmelding op, die een deelnemer te zien krijgt, wanneer hij/zij bij de tweede datumvraag een datum invoert die voor de datum in de eerste vraag ligt.
  • Klik op de knop Voorwaarde(n) bewerken om het venster Filter op te starten waarin u de volgende gegevens kunt vastleggen:
    • Verberg dit validatiebericht
    • als – Berekening – date2number(q2) – > (groter dan) – date2number(q1)
  • Klik op de groene knop Opslaan.

Opmerking: Bij de berekening in het filter wordt getoetst of de datum die door een deelnemer in de vraag met schermcode q2 is opgegeven, LATER is dan de datum die door hem/haar in de vraag met schermcode q1 is geselecteerd.

Zie ook: Waardetoewijzingen – Functies

Updated on November 16, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer