Validatie: E-mail 1 = E-mail 2

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Deze functie kunt u gebruiken, als u een deelnemer in een enquête tweemaal verzoekt zijn/haar e-mailadres op te geven; de tweede keer dient dan uitsluitend ter controle van het e-mailadres dat de desbetreffende deelnemer de eerste keer heeft ingevoerd.

Use case en hoe in te stellen?

Voor het inrichten van deze functie gaat u als volgt te werk:

  • Neem het vraagtype E-mail voor het eerste e-mailadres in uw enquête op en formuleer de vraag, bijv. ‘Wat is uw e-mailadres?’. Het antwoordgegevenstype is: Email.
  • Herhaal de bovenstaande stap voor het tweede e-mailadres dat gelijk aan het eerste e-mailadres moet zijn. Ook hier is het antwoordgegevenstype Email.
  • Voeg hierna het vraagtype Validatie aan de enquête toe. Het validatie-element kan onder de twee vragen naar de e-mailadressen worden aangebracht.
  • Geef de foutmelding op, die een deelnemer te zien krijgt, wanneer hij/zij bij de tweede e-mailvraag een e-mailadres invoert die afwijkt van die bij de eerste e-mailvraag.
  • Klik op de knop Voorwaarde(n) bewerken (paars omrand) om het venster Filter op te starten waarin u de volgende gegevens kunt vastleggen:
    • Toon dit validatiebericht
    • als – Berekening – equals(q1,q2) – = (is gelijk aan) – false
  • Klik op de groene knop Opslaan.

OpmerkingBij de berekening in het filter wordt getoetst of het e-mailadres dat door een deelnemer in de vraag met schermcode q2 is opgegeven, GELIJK is aan het e-mailadres dat door hem/haar in de vraag met schermcode q1 is ingevuld.

Zie ook: Waardetoewijzingen – Functies

Updated on November 16, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer