Validatie

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Met een validatie is het mogelijk om de antwoorden van enquêtedeelnemers te valideren, m.a.w. om ervoor te zorgen dat de antwoorden plausibel zijn. Dit betekent dat u kunt controleren of het antwoord zinvol is en of het ergens op slaat. De werking komt met die van een filter in Survalyzer overeen.

Use case en hoe in te stellen?

U kunt een validatie-element bijvoorbeeld na een vraag in de enquête (bv. q1) opnemen; het gaat hier dan om de vraag waarop de validatie betrekking heeft. U kunt dan de door de deelnemer verstrekte antwoorden direct laten toetsen. Stel, u wilt bij de vraag in de bovenstaande afbeelding de voorwaarde(n) inbouwen dat er door een deelnemer maar maximaal 3 steden uit de antwoordopties mogen worden geselecteerd, dan kunt u voor deze vraag een validatie-element toevoegen.

Als u op de ingevoegde validatie in de enquête klikt, kunt u rechts op het scherm de foutboodschap en de voorwaarde(n) vastleggen.

De foutboodschap is de melding die de deelnemer te zien krijgt, wanneer hij/zij zich niet aan de gestelde voorwaarde(n) houdt. Wanneer deze deelnemer bijvoorbeeld meer steden selecteert dan bij de voorwaarde(n) is opgegeven, dan wordt deze foutboodschap getoond en kan hij/zij pas verdergaan met de enquête, nadat hij/zij het toegestane aantal steden heeft geselecteerd.

Zodra u op de knop Voorwaarde(n) bewerken heeft geklikt, verschijnt het venster Filter waarop u kunt aangeven onder welke voorwaarde(n) een foutboodschap aan een deelnemer wordt getoond. Wanneer een deelnemer maar 3 steden uit een vraag mag selecteren, dan zou u bijvoorbeeld van de veronderstelling De foutboodschap moet NIET worden getoond, als een deelnemer 1, 2 of 3 steden uit de antwoorden selecteert kunnen uitgaan. Dit zou u als volgt kunnen inrichten:

  • Verberg dit validatiebericht
  • Als – Vraag – q1 – Aantal geselecteerde opties – kleiner dan of gelijk aan – 3

Nadat u de inrichting heeft voltooid, moet u nog op de knop Opslaan klikken.

Validaties kunnen voor meer dan alleen vragen worden ingesteld; zo kunt u ook de gegevens van sample-, aangepaste en URL-variabelen controleren. Daarnaast kunt u antwoorden valideren die samenhangen met het gebruikte apparaat of de gebruikte taal. Tot slot kunt u diverse waarden berekenen en deze valideren op plausibiliteit.

Stel, u vraagt een tiener hoeveel zakgeld hij/zij per maand krijgt (q2). Vervolgens wilt u weten hoeveel van dat zakgeld de tiener uitgeeft aan videogames (q3). Nu heeft u twee afzonderlijke vragen, maar vraag q3 hangt wel samen met vraag q2. Om de waarden te valideren, kunt u een berekening laten uitvoeren waarvan de uitkomst moet worden gevalideerd.

Bij de foutboodschap (rechts) geeft u aan dat het bedrag opgegeven in vraag q3 NIET groter kan zijn dan het bedrag dat in vraag q2 is opgegeven. Bij de voorwaarde geeft u dan aan dat bijvoorbeeld de foutboodschap NIET wordt getoond, als het opgegeven bedrag in vraag q3 kleiner is dan het opgegeven bedrag in vraag q2.

Kortom, dit ziet er ongeveer als volgt uit:

  • Verberg dit validatiebericht
  • Als - Berekening - q3 - kleiner dan - q2

Middels deze validatie kunt u er zeker van zijn dat het bedrag in vraag q3 niet groter kan zijn dan het bedrag in vraag q2.

Stel, u vraagt een deelnemer tweemaal ter verificatie een code op te geven. Deze beide codes moeten identiek zijn. Dit kunt u natuurlijk middels een waardetoewijzing bewerkstelligen. U kunt hier de functie equals(q1,q2) gebruiken die het resultaat true of false oplevert. Stel, de deelnemer geeft bij vraag q1 de code 261 en bij vraag q2 ook de code 261 op, dan zal het resultaat true zijn.

In dit geval zou u bijvoorbeeld willen dat er een validatiebericht aan een deelnemer wordt getoond, als het resultaat false zou zijn. Dit zou immers inhouden dat de desbetreffende deelnemer twee verschillende codes in vraag q1 en vraag q2 heeft ingevoerd.

Bij de foutboodschap (rechts) geeft u nu bijvoorbeeld aan dat de code opgegeven in vraag q1 identiek moet zijn aan de code die in vraag q2 is opgegeven. Bij de voorwaarde (zie onderstaande afbeelding) geeft u dan aan dat bijvoorbeeld een foutboodschap moet worden getoond, als uit de vergelijking tussen beide, door de deelnemer opgegeven, codes blijkt dat deze NIET identiek zijn.

U kunt dit bijvoorbeeld als volgt instellen:

  • Toon dit validatiebericht
  • Als - Aangepaste variabele - Compare - isgelijkteken - false

Opmerking: Compare is de hier bedachte naam van een custom variabele; u kunt natuurlijk een andere naam opgeven.

Middels deze validatie kunt u er zeker van zijn dat de code die in vraag q1 wordt opgegeven, gelijk zal zijn aan de code die door dezelfde deelnemer bij vraag q2 wordt opgegeven.

Updated on November 16, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer