1. Home
  2. Enquête
  3. Analyseer enquêtegegevens
  4. Algemeen
  5. Enquêtestatus: wat is de betekenis ervan?

Enquêtestatus: wat is de betekenis ervan?

Afhankelijk van uw enquête-instellingen, kunnen er voor elke respondent verschillende statussen aan een enquête worden toegekend. De enquêtestatus verandert, nadat er een bepaalde actie is uitgevoerd.

Bovenstaande afbeelding laat zien dat er voor de desbetreffende enquête 246 respondenten zijn uitgenodigd. Van deze 246 respondenten hebben

  • 54 respondenten de enquête niet beantwoord; zij hebben de aan hen verstuurde enquêtelink (d.i. een niet-gestarte enquête) niet geopend > status Niet beantwoord (Not responded).
  • 19 respondenten de enquêtelink wel geopend en de enquête mogelijkerwijs gestart, maar ze hebben deze (nog) niet afgerond > status Bezig (In progress).
  • 153 respondenten de enquête volledig afgerond > status Voltooid (Completed). Deze status wordt bereikt, als de respondent de enquête heeft beëindigd of wanneer hij/zij met behulp van een Doorsturen naar URL-element naar een op te geven URL of naar de bedankpagina (het einde van de enquête) wordt doorgestuurd EN aan zijn/haar enquête de status Voltooid wordt toegekend.
  • 10 respondenten bij een bepaalde vraag een screen-out gekregen, omdat zij mogelijkerwijs niet tot de gewenste doelgroep behoren. Deze respondenten worden naar een op te geven URL, bv. https://www.survalyzer.com, of naar de bedankpagina doorgestuurd > status Screen-out (Screenout). Deze status kan ook middels de quotainstellingen bij het toevoegen van een nieuw sample, een samplingproject van derden, worden ingesteld.
  • 10 respondenten de enquête niet afgerond, omdat er bij bepaalde vragen quota zijn ingesteld op grond waarvan de desbetreffende respondenten worden uitgefilterd. Als bijvoorbeeld een antwoordoptie bij een vraag meer dan 10 keer door een respondent wordt geselecteerd, terwijl er een quotum van 10 voor deze antwoordoptie is ingesteld, dan wordt aan de enquête van deze respondent de status Quota vol (Quotafull) toegekend. Voor meer informatie, zie onder Omleidingen in het topic Nieuw samplingproject van derden toevoegen.
Updated on December 13, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer