Verstuur e-mail

Middels dit element wordt er een e-mail vanuit de enquête verstuurd, zodra de deelnemer bij dit element in de enquête is aangekomen.

Hier kunt u het e-mailadres van de afzender, het e-mailadres van de ontvanger, het onderwerp en het bericht vastleggen. Bij het tekstvak Bericht kunt u van placeholders gebruik maken. Stel, u wilt een verkoopmedewerker een overzicht met alle contactverzoekgegevens doen toekomen, dan kunt u in de e-mail een PDF-downloadlink m.b.v. de placeholder {{survey.answers_pdf}} opnemen.

De procedure kan als volgt worden ingesteld:

  • Klik in het vak Bericht van het desbetreffende element Verstuur e-mail.
  • Klik op de link RTF-editor om het RTE-venster op te starten.
  • Klik op het pictogram Placeholder.
  • Geef in het zoekveld (1) de waarde PDF op.
  • Positioneer de cursor op de positie in het venster (2) waar de PDF-downloadlink moet komen te staan.
  • Klik op de link {{survey.answers_pdf}} (3), zodat de link Download PDF op de aangegeven positie in het vak wordt opgenomen.
  • Klik op de knop Opslaan (4).

De ontvanger kan op de link Download PDF in de e-mail klikken, zodat hij/zij over een PDF-bestand met de in de enquête verstrekte contactverzoekgegevens beschikt.

U kunt nu ook een e-mail op basis van een berichtsjabloon vanuit de enquête versturen. Dit berichtsjabloon moet van tevoren in het menu Berichten zijn aangemaakt.

U hoeft dan geen gegevens als het e-mailadres van de afzender/ontvanger, het onderwerp en het bericht te verstrekken.

Stel, u vraagt uw klanten of ze willen dat een verkoopmedewerker contact met ze opneemt. Als ze de vraag met Ja beantwoorden, dan kan via een filter bij het element Verstuur e-mail een e-mail met een contactverzoek aan de desbetreffende verkoopmedewerker worden verstuurd.

Nadat u bij dit element op de knop Filter toevoegen heeft geklikt, kunt u op het volgende venster de gewenste filterdata vastleggen, bv.

  • Toon dit element
  • Als > Vraag > q3 Wilt u dat de verkoopmedewerker ..... > 1 Ja > geselecteerd

Aanvullende informatie over dit vraagelement kunt u in het onderstaande artikel terugvinden:

Updated on March 17, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer