1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Vragenbibliotheek

Vragenbibliotheek

Met deze functie kunt u alle vragen uit een volledig ingerichte vragenbibliotheek opnieuw gebruiken. Deze bibliotheek kan uw werk veel efficiënter maken, omdat u de eerder opgestelde vragen opnieuw kunt inzetten.

Een vragenbibliotheek kan door de volgende gebruikers worden gebruikt:

  • Een producent, d.w.z. de accountbeheerder die vragen aan de bibliotheek toevoegt, en
  • Een consument, d.w.z. iedere andere Survalyzer gebruiker die vragen uit deze bibliotheek gebruikt.

Onder de knop Inhoud toevoegen is naast de vraagtypen Standaard en Geavanceerd nog een derde onderdeel Vragenbibliotheek toegevoegd.

Onder elk van de vermelde catalogi worden diverse bibliotheekelementen vermeld, b.v. Demographics. Deze elementen, zoals Age Categorical 8 Choices (Leeftijd Categorisch 8 Opties), kunnen naar de juiste positie in de vragenlijst worden gesleept. Dit resulteert in een vooraf gedefinieerde leeftijdsvraag die in dit geval uit acht antwoordopties bestaat.

Opmerking: Een bibliotheekelement bevat een enquêtevraag; de standaardomschrijving van dit element kan door de account admin worden aangepast (bv. Bibliotheekelement 8 > Marital status).

Om een bibliotheekelement naar de vragenlijst te slepen, moet u het juiste element selecteren, de linkermuisknop ingedrukt houden en dit element gelijktijdig naar de juiste positie in de vragenlijst slepen (aan de linkerkant).

Als het bibliotheekelement de juiste positie in de vragenlijst heeft bereikt, kunt u de linkermuisknop loslaten. Het element wordt dan ingevoegd op de positie die u in de vragenlijst hebt aangegeven.

Account admins

Alleen deze gebruikers mogen catalogi in de Vragenbibliotheek maken. Daartoe hebben zij toegang tot de optie Vragen uit het menu Bibliotheek.

Als de account admin op de groene knop NIEUWE CATALOGUS MAKEN in het scherm Vraagcatalogi klikt, moet hij/zij een naam opgeven en een standaardtaal selecteren in het venster Nieuwe catalogus. Een vragencatalogus kan in een veelvoud van talen worden opgesteld. Nadat hij/zij op de knop Aanmaken rechtsonder aan het pop-upvenster heeft geklikt, wordt er een lege catalogus aangemaakt. De bibliotheek vertoont min of meer overeenkomsten met die van een lege enquête op de pagina Opstellen.

Onder de knop Inhoud toevoegen kan hij/zij een vraag van het vraagtype Standaard of Geavanceerd, bv. Enkelekeuze, naar de bibliotheek slepen (onder Bibliotheekelement 1). Hij/zij kan nu de vraagtekst en bijbehorende antwoordopties voor de betreffende nieuwe vraag opgeven.

Nadat de account admin de eerste vraag in de vragenbibliotheek heeft gedefinieerd, kan hij/zij op vergelijkbare wijze bijvoorbeeld een matrixvraag toevoegen. Deze tweede vraag wordt automatisch in een tweede bibliotheekelement ondergebracht met de standaardomschrijving Bibliotheekelement 2. Deze laatstgenoemde omschrijving (1) kan kan naar eigen wens worden aangepast. De account admin kan nu de vraagtekst voor de matrixvraag, de rij-informatie (2) en de kolom-informatie invoeren. De standaardinstellingen Forceer antwoord en Rijen randomiseren (3) kunnen ook vooraf worden ingesteld.

Zo kan de account admin één of meer vragencatalogi aanmaken, die elk uit een x aantal bibliotheekelementen bestaat. Elk bibliotheekelement, dat ietwat op een enquêtesectie lijkt, bevat een vraag, bv. een enkelekeuzevraag. Nadat de account admin alle gewenste vraagcatalogi heeft aangemaakt, kunnen de andere gebruikers de elementen ervan in hun enquêtes opnemen.

Updated on August 3, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer