Waardetoewijzing: zo werkt u ermee

value assignment survey element

Het element Waardetoewijzing oftewel Value Assignment is een zeer krachtig hulpmiddel voor complexe enquêtes. Maar daardoor is het ook moeilijk om kort uit te leggen wat u ermee kunt doen! Daarom geven we hier vier voorbeelden van het gebruik van waarde toewijzing.

Voorbeeld 1: Placeholder voor rangorde nummer één

Er is geen bestaande placeholder voor het element dat op de eerste plaats staat bij een rangorde-vraag. Als u een placeholder nodig heeft, om te gebruiken bij een volgende vraag, dan moet u die zelf creëren. Volg deze stappen:

 1. Creëer een tekst-variabele (in dit voorbeeld geven we deze de naam ‘eerste_plaats’)
 2. Creëer één waardetoekenning voor ieder element van uw rangordevraag
  1. De instelling moet zijn ‘Execute everytime the participant passes this point’ (Uitvoeren iedere keer als de respondent langs dit punt komt)
  2. De waarde van ‘eerste_plaats’ moet toegekend worden aan het label van het bijbehorende element
  3. De filter moet ingesteld worden op: Execute only if the corresponding element has rank one (Alleen uitvoeren als het corresponderende element rangorde één heeft)

U kunt nu de plaatshouder {{custom.eerste_plaats}} gebruiken in een vraag als ‘Waarom koos u {{custom.eerste_plaats}} als nummer één?’

placeholder of custom variable

Voorbeeld 2: Random getal

Stel, u wilt een van vier vragen tonen en die vraag moet random oftewel willekeurig zijn. In dit geval is het handig om een random-getal te creëren en op te slaan.

Volg deze stappen:

 1. Creëer een number-variabele (in dit voorbeeld geven we deze de naam ‘random_number’)
 2. Creëer een waardetoekenning
  1. De instelling moet zijn ‘Slechts één keer uitvoeren als de respondent langs dit punt komt’
  2. De waarde van ‘random_number’ moet u instellen op randomInt(1,5). Deze functie maakt een willekeurig getal tussen 1 en 4 (de maximale waarde is uitgesloten).
survey preview

Nu kunt u de variabele ‘random_getal’ gebruiken als filtervariabele voor de vier vragen. U stelt de volgende filter in: ‘Show this element if ‘random_getal’ is equal to 1′.

Voorbeeld 3: Berekenen toetsscore

Question

Stel, u wil Survalyzer gebruiken voor een toets voor een schoolklas. Op de laatste pagina wil u het aantal behaalde punten tonen en het bijbehorende cijfer. Om dit resultaat te bereiken, is er wat voorbereiding nodig. Bij iedere vraag moet u een getal-variabele creëren. U moet ook twee waardetoekenningen per vraag creëren (alleen als de respondent ook terug mag gaan):

test calculation
 1. één waardetoekenning om de variabele op 0 te zetten (dat gebeurt steeds als de respondent langs dit element komt)
 2. een gefilterde waardetoekenning die de waarde instelt op het aantal punten dat de respondent krijgt voor deze vraag; met een filter om deze waarde alleen toe te kennen als de vraag juist beantwoord is. De instelling moet zijn ‘elke keer dat de deelnemer dit punt passeert’.

Op het einde van de enquête moet u nog een variabele creëren. Deze noemen we ‘sum_points’. Hierin slaan we het totaal van alle vraagvariabelen op. Bijvoorbeeld: pq1+pq2+pq3…etc.

 1. een gefilterde waardetoekenning die de waarde zet op de som van alle punten; de instelling moet zijn ‘every time the participant passes this element’.

Nu hebben het totaal van alle behaalde punten, opgeslagen in een variabele. Voor ieder cijfer gaan we nu een tekstblok creëren. Hier gebruiken we onze variabele ‘puntentotaal’ als filtervariabele en placeholder, om het totaal aantal behaalde punten te tonen. Voilà, een toets met cijfer!

Voorbeeld 4: Complexe filters opslaan

Het kan voorkomen dat u in een enquête een aantal keren een complexe filter wilt hebben, op verschillende plekken. Er is een manier om dit gemakkelijker te maken!

U moet twee waardetoekenningen maken (alleen als de respondent ook terug kan), meteen nadat u alle nodige informatie voor uw complexe filter verzameld heeft:

value assignments complex filters
 1. de ene waardetoekenning is om de variabele – laten we hem ‘complexe–filter’ noemen – op 0 te zetten (wat iedere keer gebeurt als de respondent langs dit element komt)
 2. een gefilterde waardetoekenning die de waarde op 1 zet; dit gebeurt steeds als de respondent langs dit punt komt, de instelling moet zijn ‘everytime the participant passes this element’.
  1. Deze gefilterde waardetoekenning wordt toegekend aan uw ‘complexe-filter’.
easy filter

U kunt nu de volgende eenvoudige filter gebruiken: ‘show this element if ‘complexe_filter’ is equal to 1′. Deze manier van filters instellen is veel gemakkelijker dan herhaaldelijk een complexe filter creëren. Een voordeel is ook dat u, als u iets wilt wijzigen aan de filter, dit maar op één plaats hoeft te doen.

Updated on November 15, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer