Wijzigen vraagtype

Indien u een vraag aan de enquête heeft toegevoegd, maar eigenlijk niet tevreden bent over het door u geselecteerde vraagtype, dan kunt u met deze functie het vraagtype van deze vraag wijzigen. De procedure is als volgt:

  • Klik op het pictogram Wijzigen direct rechts van het vraagtype dat u voor de desbetreffende vraag heeft gebruikt. Er verschijnt dan een keuzelijst waaruit u het gewenste vraagtype voor de vraag kunt selecteren.
  • Klik op de keuzelijstknop (rood omrand) en selecteer daarna het gewenste vraagtype uit de lijst, bv. Selectielijst (Drop-down).
  • Klik op het vinkteken achter de keuzelijstknop opdat er een waarschuwingsvenster verschijnt waarin u om een bevestiging van uw keuze wordt gevraagd. De gevolgen die bij het opstellen van een enquête relatief klein zijn (bv. gegevensverlies en verwijdering van filters), worden daarin opgesomd. Vaak zijn dit soort gegevens weer eenvoudig te herstellen. Bij het omzetten van een enkelekeuzevraag incl. antwoordopties naar bijvoorbeeld een selectielijst blijven de antwoordopties onveranderd. Wordt echter in plaats van selectielijst voor matrixvraag gekozen, dan worden de antwoordopties als kolomkoppen opgenomen.
  • Klik op de rode knop Ja om de wijziging aan te brengen. De desbetreffende vraag en bijbehorende antwoordopties worden op basis van het geselecteerde vraagtype weergegeven.
Updated on February 22, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer