Willekeurig aantal vragen tonen

Stel, u wilt aan elke enquêtedeelnemer slechts twee van de volgende vier vragen tonen, waarbij het van tevoren niet duidelijk is welke twee vragen een deelnemer te zien zal krijgen. Hiervoor moeten de volgende elementen in een enquête worden opgenomen:

Een sectie met een waardetoewijzing die een variabele bevat waarmee het totaal aan een deelnemer getoonde vragen wordt berekend, bv. de variabele Total met als datatype Geheel getal. Bij het vak Is gelijk aan de volgende term: geeft u de waarde 0 op en bij de instelling Uitvoeren (eronder) selecteert u de optie Elke keer dat de respondent langs dit punt komt. Deze sectie moet boven aan de enquête worden ingevoegd.

Vier secties (bv. Section 1 t/m Section 4) waarin per sectie één vraag wordt opgenomen die al dan niet aan een deelnemer zal worden getoond. In elke sectie moet boven elke enquêtevraag een waardetoewijzing met de door u gedefinieerde variabele Total (Geheel getal) worden opgenomen. Bij het vak Is gelijk aan de volgende term: geeft u in dit geval de functie Total + 1 op. De teller begint immers voor elke deelnemer bij de waarde 0. Telkens wanneer een deelnemer een vraag heeft beantwoord, moet de teller met 1 worden opgehoogd. De maximale waarde bij de teller moet 2 zijn, wat correspondeert met het aantal vragen dat aan een deelnemer moet worden getoond. Bij de instelling Uitvoeren dient ook de optie Elke keer dat de respondent langs dit punt komt te worden geselecteerd.

Voor de desbetreffende vier secties moet vervolgens een filter worden ingesteld om ervoor te zorgen dat aan een deelnemer maar twee van de vier vragen (is: < 3) worden getoond. Wanneer u de muisaanwijzer op een sectie-element in de enquête plaatst, kunt u rechts ervan een filter instellen. Dit doet u door op de knop Filter toevoegen te klikken. Op het venster dat dan verschijnt, kunt u de volgende gegevens vastleggen:

  • Toon dit element
  • ALS – Aangepaste variabele – Total < 3

Deze vier secties moeten alle worden gerandomiseerd, zodat aan elke enquêtedeelnemer een random set van twee vragen zal worden getoond. De overige secties in de enquête (bv. de eerste sectie met uitsluitend een waardetoewijzing en de eventuele secties NA de hierbovengenoemde vier secties) kunnen van randomisatie worden uitgesloten. Indien u de instelling Sectievolgorde (onder Interview-instellingen) aanvinkt, wordt de volgorde van alle secties in uw enquête gerandomiseerd. Bij het veld Uitgesloten: kunt u dan weer de secties aangeven die van randomisatie moeten worden uitgesloten.

Opmerking: Om deze functionaliteit goed te laten werken, mag de instelling Deelnemers kunnen teruggaan en hun antwoorden wijzigen (Terug knop) niet zijn aangevinkt.

Updated on May 30, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer