1. Home
  2. Administratie
  3. Workspacegroepen: wat zijn dat?

Workspacegroepen: wat zijn dat?

Als u van workspacegroepen gebruikmaakt, dan wordt er een extra hiërarchisch niveau aan de workspacestructuur toegevoegd. Bij het openen van de workspace-informatiepagina zult u eerst een overzicht met alle aanwezige workspacegroepen zien. Wanneer u één van de workspacegroepen selecteert, worden alle beschikbare workspacegroep-admins (onder Groepsbeheerders) en alle onderliggende workspaces afgebeeld. Om alle beschikbare gebruikers van een bepaalde workspace te zien, hoeft u alleen eenmaal op de desbetreffende workspace te klikken.

Kortom, een workspacegroep bevat de workspaces en gebruikers die tot die groep behoren.

Belangrijke info: Het laden van de workspace-informatiepagina kan even duren, met name als er veel workspaces en gebruikers geladen moeten worden. Wacht even tot de pagina geladen is.

Om een workspacegroep aan te maken, moet u op de knop VOEG WORKSPACEGROEP TOE (ADD WORKSPACE GROUP) klikken, een naam in het verschijnende venster opgeven en de knop Aanmaken selecteren.

Een workspacegroep-admin kan aan een workspacegroep worden toegewezen. Hij/Zij is geautoriseerd om nieuwe workspaces en nieuwe gebruikers toe te voegen en om rechten voor die groep in te stellen. Een workspacegroep-admin kan elke willekeurige gebruiker van de workspacegroep zijn.

Belangrijke info: Een workspacegroep-admin heeft altijd toegang tot alle beschikbare workspaces binnen de groep. Het is niet mogelijk om binnen de groep rechten voor de admin in te stellen. Houd hier rekening mee als u begint met het gebruik van workspacegroepen. Het is niet immers altijd de bedoeling dat iedere gebruiker toegang tot alle workspaces heeft.

Een nieuwe workspacegroep-admin toevoegen

Om aan een gebruiker de rol van workspacegroep-admin toe te kennen, moet u de volgende procedure uitvoeren:

  1. Selecteer één van de workspacegroepen op het scherm, bv. Ops.
  2. Klik op Groepsbeheerders (Group admin users) zodat de knop VOEG GROEPSBEHEERDER TOE wordt getoond.
  3. Klik op deze knop om het scherm Groepsbeheerder toevoegen te activeren.
  4. Leg de benodigde gebruikersgegevens op het scherm vast.
  5. Klik op de knop Opslaan onder aan het scherm. De zojuist gedefinieerde workspacegroep-admin zal in de lijst onder Groepsbeheerders worden opgenomen.

Klik op deze link voor een procedure over het opnemen van een nieuwe gebruiker in een workspace of voor het opvragen van informatie over de velden op het scherm Groepsbeheerder toevoegen.

Updated on June 20, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer